Så började det

Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne grundades 1996 av Monica Påhlsson och Mikael Romanus. De fick idén året före, då de båda varit med om att högtidlighålla 50-årsminnet av Torgny Segerstedts bortgång.

– Vi kände att Torgny Segerstedt är en viktig del av svensk historia som inte får glömmas bort. Han var så stridbar, han visste vad demokrati är. Samtalet om demokratin behövde utvecklas, säger Mikael.

1990-talets mitt var en orolig tid i Sverige. I skuggan av en ekonomisk kris växte sig nazismen starkare och flyktingförläggningar brann. Monica och Mikael ville påminna om hur viktigt det är att stå upp för humanism och mot rasism. Torgny Segerstedt var en utmärkt sådan förebild.

På Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg 1995 gick de därför ut med ett upprop för att bilda en stiftelse till Torgny Segerstedts minne. Stiftelsen skulle motverka strömningar som undergräver demokratiska värden och främja forskning kring tankefrihet, åsiktsfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet.

– Vi ville inspirera och vinna de många människorna för det fria ordet i Torgny Segerstedts anda, säger Monica.

Många verkade känna likadant och snart var Stiftelsen i gång, med Ingrid Segerstedt-Wiberg, Torgny Segerstedts dotter, som ordförande. Monica och Mikael tog plats i styrelsen. Med från starten var också Maj-Britt Anckar, som fortfarande fungerar som Stiftelsens förvaltare.

Den nya stiftelsen försökte hitta olika sätt att föra arvet från Torgny Segerstedt vidare. Redan 1996 delade den för första gången ut priset Frihetspennan, som år 2009 kompletterades med utmärkelsen Frihetstonen. Varje år utkommer också en årsskrift, Vilja frihet, motstå våldet. Därutöver har verksamheten efter hand breddats med bland annat föreläsningar och stipendieverksamhet. Sedan år 2000 finns även en Vänförening till Stiftelsen.

Ett annat uttalat syfte allt sedan starten var att kunna finansiera en professur i Torgny Segerstedts namn vid Göteborgs universitet. Det blev verklighet år 2003, tack vare generösa donationer.

Mikael Romanus var under många år ordförande för Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne, men avgick 2015. Monica Påhlsson har tidigare varit vice ordförande men lämnade styrelsen i maj 2017.

När de blickar tillbaka på hur Stiftelsen utvecklats sedan idén kläcktes för över 20 år sedan är de mer än nöjda:

– Vi har fått större genomslag än vi någonsin vågade tro!

Mikael och Monica med Gabriel Byström.