Förvaltningsberättelse 2018

STIFTELSENS TJUGOTREDJE VERKSAMHETSÅR

Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne bildades den 11 april 1996 efter ett upprop i oktober 1995.

 Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att främja tvärvetenskaplig forskning inom bl a samhällsvetenskap, juridik, ekonomi och journalistik som syftar till att stärka grundläggande demokratiska värden i form av tanke-, åsikts-, yttrande- och religionsfrihet och därigenom motverka sådana strömningar som undergräver dessa demokratiska värden och som bl a kommer till uttryck i förföljelse av oliktänkande, våldshandlingar och rasism. Styrelsen får också på annat sätt främja ovan angivna ändamål.

 Segerstedtföreläsningen

Årets Torgny Segerstedtföreläsning hölls den 13 mars. Föreläsare var landshövding Anders Danielsson. Han talade över ämnet ”Att värna friheten och öppenheten i en tid av växande extremism”.

Segerstedtseminarium

Den 5-6 oktober anordnade vår stiftelse tillsammans med Norges motsvarighet Torgny Segerstedts Minnefond ett seminarium på Jonsereds herrgård. Temat var: ”Den bräckliga demokratin.” Ett seminarium som blev mycket uppmärksammat i både svensk och norsk press. Mera härom i årets skrift.

Torgny Segerstedts Frihetspenna

Den 27 november utdelades frihetspennan till Gellert Tamas. Motiveringen löd: ”Gellert Tamas har i sin Sverigetrilogi – Lasermannen, De apatiska och det svenska hatet – skrivit

Svensk samtidshistoria med udden riktad mot rasism och maktmissbruk. Med stor precision och stilistisk stringens låter han oss förstå drivkrafterna bakom de främlingsfientliga rörelser som har fått ett allt större inflytande på den svenska samhällsutvecklingen. Därför tilldelas Gellert Tamas Torgny Segerstedts frihetspenna för år 2018.”

I samband med utdelningen fick vi lyssna till en föreläsning av Gellert Tamas med rubriken:

”Ord spelar roll”. Föreläsningen kommer att publiceras i årets skrift.

 Uppsatser på C-nivå

Vid ovannämnda ceremoni utdelades också stipendier och diplom till tre förtjänta uppsatsskrivare på C-nivå. Mottagare var: Daniel Carelli, Emma Jeppsson och Ziya Mert Karakas.

 Styrelse

Ordförande: Sara Stendahl

Vice ordförande: Ulla Berglindh

Ordinarie ledamöter:

Erik Blix, Stefan Eklund, Anders Franck, Fredrika Lagergren Wahlin och Maria Sköld.

Suppleanter:

Sarah Britz, Lars Bäckström och Jesper Strömbäck.

 Styrelsen har under året haft fem sammanträden.

 

Stiftelsens adress c/o ordförande

Sara Stendahl, Malmgatan 11, 426 71 Västra Frölunda

Tfn 0709-82 84 18

Förvaltare

Maj-Britt Anckar, Nonnensgatan 5 B, 412 72 Göteborg

Tfn 0707-75 79 12

Stiftelsens bankgiro 5988-6416

Webb

www.torgnysegerstedt.se

www.facebook.com/torgnysegerstedtstiftelsen

Tidigare förvaltningsberättelser: 2017 ; 2016