Gästprofessorer

2019-2020 David Schneiderman

David Schneiderman är professor i juridik och statsvetenskap vid universitetet i Toronto, men är under läsåret 2019-2020 istället verksam vid den juridiska institutionen på Göteborgs universitet handelshögskola. Hans expertområden är jämförande konstitutionell rätt och internationell investeringsrätt.

2016-2017 Sami Adwan

Sami Adwan är vicerektor och Associate Professor vid universitet i Hebron. Han har arbetat mycket med frågor om demokrati och hur pedagogik kan öka förståelse mellan olika grupper i en konfliktsituation. Under läsåret vid Göteborgs universitet var han verksam vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.

2015 David Altman

David Altman är professor i statsvetenskap vid Universidad Católica de Chile. Han har bland annat forskat om demokrati, inte minst direktdemokrati.

2014 Hans Joas

Hans Joas är professor i sociologi vid Humboldtuniversitetet i Berlin. Han forskar bland annat om synen på våld och om värderingsförändringar i samhället.

2013 Ingen professor tillsattes.

2011-2012 Anne Orford

Anne Orford är professor i internationell rätt vid Melbourne Law School. Hon är specialiserad inom internationell rätt, mänskliga rättigheter och rättsteori.

2010 Bengt Göransson

Bengt Göransson är tidigare kulturminister i Sverige.

2008-2009 Jan Eliasson

Jan Eliasson är en svensk diplomat och före detta utrikesminister. Han har senast tjänstgjort som vice generalsekreterare i FN.

2007-2008 Brian Palmer

Brian Palmer är en amerikansk socialantropolog och religionsvetare, som bland annat undervisat i civilkurage och personligt ställningstagande vid Harvarduniversitetet. Här är en artikel av Brian Palmer från 2021.

2006 Michael Freeman

Michael Freeman är professor emeritus i juridik från universitetet i Essex. Till hans forskningsintressen hör bland annat fattigdom och mänskliga rättigheter.

 2005 Rhoda Howard-Hassmann

Rhoda Howard-Hassmann är professor i globala studier och statsvetenskap vid Wilfrid Laurier University i Ontario, Kanada. Hon har bland annat forskat om mänskliga rättigheter och matfrågor.

 2003-2004 Asbjörn Eide

Asbjörn Eide är professor vid Olso universitet och expert på mänskliga rättigheter och fredsfrågor.