Vänföreningens styrelse

Ordförande

Elisabet Litsmark Nordenstam

Ordinarie ledamöter

Mats Andrén, Anneli Eriksson, Nils Hanson, Jenny Holmstrand, Monica Håkansson, Gunilla Ivarsson och Ulf Johanson.

Suppleanter

Marika Andersson och Kristian Wedel

Hedersledamöter

Maj-Britt Anckar och Anette Carlsson