Hjälp oss göra skillnad

Vår tid visar skrämmande likheter med den Torgny Segerstedt levde i. Vi hör samma ifrågasättande av demokrati och mänskliga rättigheter, samma kampanjer för att misskreditera fria medier, samma försök att avhumanisera människor. Den här gången måste vi känna igen mönstren i tid och sätta stopp innan det är för sent.

För att lyckas med det är det viktigt att lära av historien och inspireras av modiga människor som vågat gå emot strömmen. Som Torgny Segerstedt. Men historien upprepar sig inte, vi måste också förstå vad som är speciellt med vår tid. Det är en ny giftcocktail av hot, osäkerhet och nya medier som gör det möjligt för det gamla hatet att återkomma. Därför behövs forskning, opinionsbildning och debatt för att försvara demokrati och yttrandefrihet i vår tid.

Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne vill bidra till det genom att finansiera en professur vid Göteborgs universitet, genom en årlig debattskrift, genom att lyfta fram viktiga opinionsbildare från publicistikens och musikens världar, genom utbildning och stipendieverksamhet. Och mycket annat. Men för att kunna göra det är vi beroende av stöd.

Vi är väldigt tacksamma mot privatpersoner, företag och organisationer som vill lämna en gåva till Stiftelsens bankgiro: 5988-6416. Det är även möjligt att testamentera till Stiftelsen.

Företag kan också åta sig att lämna ett mer långsiktigt bidrag till Stiftelsen. För mer information, stiftelsekreterare Christina Bergman, stiftelsentorgnysegerstedt@gmail.com.

En annan möjlighet att visa stöd och engagera sig är att bli medlem i Stiftelsen Torgny Segerstedts Minnes Vänförening. Som medlem får du årsskriften Vilja frihet, motstå våldet och blir inbjuden till föreläsningar och debatter.  Medlemsavgiften, 250 kronor, betalas till bankgiro 5294-2182 eller swisha 123 220 7470, glöm inte att ange namn och adress. Vid frågor, kontakta Monica Håkansson, monica@hakansson.cc.