Frihetstonen till Timbuktu

Hiphopartisten, författaren, aktivisten och radiorösten Timbuktu tilldelades 2020 års Frihetston vid en digital ceremoni den 16 december.

Allt sedan han skrev låten Pendelparanoia år 2000 har Jason Timbuktu Diakité använt sin musik för att prata om samhället vi lever i. Han har återgett egna erfarenheter av att inte se ut som andra, av att tidigt under barndomen i Lund möta klasskamraternas glåpord ”som gjorde det omöjligt för mig att undfly sanningen att min hudfärg var avgörande för hur världen skulle bemöta mej”.

Efter hand har det omvandlats till många texter där han från olika perspektiv analyserar frågor om rasifiering, identitet, demokrati och mänskliga rättigheter. Numera är Jason Diakité verksam som sångare, låtskrivare, radiopratare, aktivist och författare.

Bild: Jens Nordström

Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne beslutade att belöna denna insats med Frihetstonen 2020. Motiveringen lyder:

Med sin musik och sin röst inpräntar han i oss alla vikten av att stå upp för solidaritet och alla människors lika värde. För att han tydligt och utan att någonsin tveka försvarar det som är demokratins kärna tilldelas Jason ”Timbuktu” Diakité Torgny Segerstedts frihetston år 2020.

Prisutdelningen den 16 december 2020 kunde inte ske i Torgny Segerstedtsalen i Göteborg, som traditionen bjuder. På grund av pandemin blev det istället en digital ceremoni där Jason Timbuktu Diakité talade på länk med Stiftelsens ordförande Anna Skarhed och radiojournalisten Erik Blix, även han medlem av stiftelsens styrelse. I sitt tal till pristagaren konstaterade Anna Skarhed att han är en mycket välfunnen och värdig pristagare:

– Du har hela vägen under din karriär som musiker varit en klar och tydlig röst för mänskliga rättigheter, demokrati, yttrandefrihet; det vi högtidligt betecknar som rättsstatens principer. Genom din musik har du nått många med ditt budskap och under senare år har du i olika former vidgat ditt arbete genom att bland annat också bli författare och föreläsare. Allt detta ser jag som ett bevis på musikens kraft! Och jag tror vi kan vara eniga i att om musiken tystnar så dör friheten, sa Anna Skarhed med anspelning på ett känt citat av författaren Elie Wiesel.

Jason Diakité uttryckte sin tacksamhet över såväl priset som Torgny Segerstedts gärning.

– Varje generation bygger vidare på, står på axlarna på, de uppoffringar som gjorts av människor som Torgny Segerstedt – det de gjort för alla oss som verkar i Sverige idag, sa han.

Ett längre referat av samtalet kan läsas här.

Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne delar sedan 2009 ut priset Frihetstonen för att uppmärksamma musikens roll för försvaret av tanke och yttrandefrihet.

Tidigare har Föreningen Music Against Violence i Göteborg, Gestaltensemblen, Romska musiksällskapet, Rickard Söderberg, Laleh och Maxida Märak fått utmärkelsen.

Läs mer här om 2019 års pristagare Maxida Märak.

 

PRISTAGARNA:

2019 Maxida Märak

Motivering: ”Maxida Märak är människorättsaktivisten och rapartisten som ständigt förnyar och breddar sitt konstnärliga uttryck. Med rötterna i Sápmi och fötterna i urban hiphop höjer hon sin stämma för människor och folk som behöver få sina historia berättade.”


2015 Laleh Pourkarim
aaaa

Laleh och Erik Blix. Foto: Per-Johan Thörn.

Motivering: ”Laleh får 2015 års Frihetston för att hon med sin unika röst talar till flera generationer men också för att hon är en lysande representant för fritt tänkande och frispråkiga människor med en självklar känsla för rättvisa. Hennes musik är både fri och befriande, den träffar åhöraren i hjärtat och väcker tanken.”


2014 Rickard Söderberg

Motivering: ”Rickard Söderberg skapar med sin röst konst på högsta nivå, men han använder också sin starka stämma för att stå upp mot orättvisor och kämpa för allas rätt att höras och synas i samhället oavsett politisk, religiös eller etnisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Rickard Söderbergs röst ger ett färgrikare Sverige.”


2013 Romska musiksällskapet

2011 och 2012 delades inte Frihetstonen ut.


2010 Gestaltensemblen

2009 Föreningen Music Against Violence