Stiftelsens styrelse

Ordförande

Anna Skarhed

Vice ordförande

Ulla Berglindh

Ordinarie ledamöter

Lave Beck-Friis, Erik Blix, Lars Bäckström, Stefan Eklund, Anders Franck, Fredrika Lagergren Wallin och Ingrid Lomfors.

Suppleanter

Sarah Britz, Gunilla Ivarsson och Sara Stendahl.

 

Övriga

Maj-Britt Anckar (senior rådgivare)