Gästprofessor David Schneiderman

Bild: Johan Wingborg

Sedan 2003 finansierar Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne en gästprofessur i Torgny Segerstedts namn. Innehavaren utses av Göteborgs universitet för en period av ett år och verkar inom ett område med anknytning till demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter eller religion. Professuren cirkulerar mellan Handelshögskolan, humanistiska fakulteten, samhällsvetenskapliga fakulteten och utbildningsvetenskapliga fakulteten enligt överenskommen turordning.

Under läsåret 2019-2020 innehas professuren av David Schneiderman som är verksam vid den juridiska institutionen på Göteborgs universitet handelshögskola. Schneiderman är annars professor i juridik och statsvetenskap vid universitetet i Toronto och en världsledande expert inom jämförande konstitutionell rätt och internationell investeringsrätt.

Mycket av hans forskning handlar om hur människor påverkas av och kan ha inflytande över utrikespolitik och internationella handelsavtal. Frågor som social rättvisa, klimatkrisen och global fred styrs i hög grad av handelsavtal som få människor har insyn i eller kan påverka.

– För mig var det en oväntad ära att få inneha professuren i Torgny Segerstedts namn. Som barn till överlevande från Europas Holocaust är jag stolt över att utses till professuren i hans namn, säger David Schneiderman.

Läs en intervju med 2016-2017 års gästprofessor Sami Adwan.

Tidigare gästprofessorer.