Gästprofessor Sami Adwan

Sami Adwan. Foto: Johan Wingborg.

Sedan 2003 finansierar Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne en gästprofessur i Torgny Segerstedts namn. Innehavaren utses av Göteborgs universitet för en period av ett år och verkar inom ett område med anknytning till demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter eller religion. Professuren cirkulerar mellan Handelshögskolan, humanistiska fakulteten, samhällsvetenskapliga fakulteten och utbildningsvetenskapliga fakulteten enligt överenskommen turordning.

Under 2016-2017 innehades professuren av Sami Adwan, placerad på institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Han är en föregångare inom forskningen om hur utbildning kan bidra till fredsbyggande och konfliktlösning. Sami Adwan verkar vanligen vid universitetet i Hebron, där han är vicerektor och Associate Professor. Därutöver är han en av grundarna till organisationen PRIME, som arbetat med bland andra FN-organet UNESCO för att sprida en modell där historiska narrativ används i skolundervisningen för att motverka konflikter.

– Det är viktigt att få insikt i hur andra uppfattar sitt förflutna, för att vi ska kunna förstå varandra i dag. Historia är egentligen inte om dåtid, utan om hur vi lever i dag och om framtiden, säger Sami Adwan.

 

Läs en intervju med Sami Adwan.

Tidigare gästprofessorer.