Den 26 oktober kommer skribenten Stina Oscarson att tilldelas Frihetspennan – följ ceremonin på plats eller via Facebook. Du får också möta tre intressanta stipendiemottagare.

Tisdag den 26 oktober är det dags för 2021 års utdelning av Frihetspennan. I år sker det i Torgny Segerstedtsalen i Göteborgs universitets huvudbyggnad klockan 17.30. Pristagaren själv, Stina Oscarson, kommer dock enbart att kunna närvara via länk. På plats finns däremot tre studenter som belönats med stipendier för intressanta och viktiga uppsatser.

För att delta i ceremonin skickar du en anmälan senast 23 oktober till stiftelsentorgnysegerstedt@gmail.com. Deltagandet är kostnadsfritt och öppet för alla.

Det går också att följa utdelningen live via Facebook och att se den efteråt på Youtube.

Stina Oscarson är dramatiker och skribent. Hon tilldelas Frihetspennan med följande motivering:

Stina Oscarson påminner oss i sitt författarskap och sin publicistik om att det offentliga samtalet i en levande demokrati måste ge utrymme för alternativa röster.

Utan att tveka inpräntar hon med konsekvens och integritet betydelsen av en förbehållslös respekt för det fria ordet. Därför tilldelas Stina Oscarson Torgny Segerstedts frihetspenna 2021.

Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne delar också ut stipendier för uppsatser på C- och D-nivå i ämnen som ligger stiftelsens verksamhet nära. Utdelningen sker under ceremonin för Frihetspennan då studenterna kort presenterar sina arbeten. I år får vi möta:

 Amanda Håland som studerar statsvetenskap vid Uppsala Universitet. Hon kommer att berätta om sin uppsats Protests as a building Block to Deliberative Democracy. A Quantitative Study of the Relationship Between Protests and Deliberative Democracy in 30 European Countries.

Fanny Sandqvist Johansson som läser vid institutionen Global studies vid Göteborgs Universitet. Hon har skrivit uppsatsen Främmande arter – människor eller växter. En idéanalytisk studie kring Nordiska motståndsrörelsens miljöpolitik.

Max Waleij, student vid Kultur och samhälle Linköpings Universitet. Han berättar om sin uppsats Svenskhet producerad genom utvisningar – en tvärvetenskaplig studie om identitetskonstruktioner i media.

Följ utdelningen här.