Har du skrivit en universitetsuppsats på C- eller D-nivå om exempelvis demokrati eller mänskliga rättigheter? Då kan du vara behörig att söka stipendium från Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne. Sista ansökningsdag är 15 september.

Varje år delar Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne ut tre stipendier på vardera 3000 kronor för uppsatser som bidrar till kunskap inom områden Stiftelsen värnar, såsom demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, religionsfrihet och civilkurage. Uppsatserna som kan komma ifråga kan vara skrivna inom flera olika vetenskapsområden. Överlämnandet sker i Göteborg i november i samband med utdelningen av Frihetspennan 2019.

För att vara behörig att söka ska du vara universitetsstudent på C- eller D-nivå. Uppsatsen ska ha skrivits läsåret 2018-2019. Bedömningen görs av en jury bestående av docent Marianne Molander-Beyer, universitetslektor Ulla Berglindh och professor emeritus Hain Rebas.

För att ansöka om stipendiet skickar du din uppsats och ett kort brev till samtliga juryledamöter: ulla.berglindh@ped.gu.se, marianne.molander-beyer@ped.gu.se och hain.rebas@gmail.com.