Den 26 oktober fick dramatikern och kulturskribenten Stina Oscarson ta emot Frihetspennan 2021. Nu går det att se den tankeväckande och inspirerande ceremonin i efterhand via Segerstedtstiftelsens youtubekanal.

Friheten stod, som sig bör, i centrum när Stina Oscarson tog emot priset. Hon beskrev hur hon glad hon blev över att föräras en Frihetspenna:

– Den är för mig, med allt vad den står för, större än Nobelpriset. Men när jag samlat mig lite övergick den barnsliga glädjen till en ödmjuk stolthet. En vördnad.

Tacktalet kretsade sedan kring vad frihet egentligen är och vilka möjligheter vi alla har att värna den:

– Visst. Makthavare och andra krafter kan och kommer alltid i olika grad och på olika sätt att inverka på människors frihet. Men nästan allti finns en liten springa där det är möjligt att fortsätta verka.

Under sina tjugoåtta år i fängelse fortsatte Mandela sin kamp för att han och hans medfångar skulle få långbyxor. Magda Gad är kvar i Afghanistan. I slutändan är det aldrig institutioner eller politiker som garanterar vår frihet. Det är alltid den enskildes moraliska ställningstaganden.

Hela ceremonin går att se på Youtube.

Talet finns också att läsa här.