Vilka hot finns mot mångfalden inom massmedia? Den frågan kommer att diskuteras under Bok & Biblioteksmässan av universitetslektor Mathias A Färdigh och Stefan Eklund, chefredaktör på Borås Tidning.

Massmedias kris är i förlängningen ett hot mot demokratin och därmed en angelägenhet för alla. Men hur ser riskerna egentligen ut och vad kan göras?

För att utforska det ämnet ordnar Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne ett samtal under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg fredag den 27 september. Mathias A. Färdigh, universitetslektor, institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet diskuterar med Stefan Eklund, chefredaktör på Borås Tidning och ledamot av Stiftelsens styrelse. De kommer både att analysera både läget just nu och framtida utmaningar men även fundera över vilka lösningar som finns.

I en krönika i Borås-Tidning nyligen pekar Stefan Eklund på digitaliseringen som en avgörande faktor. Den har inte bara undergrävt tidningarnas annonsmarknad utan också skapat en grogrund för hot och hat, ett mönster som syns över hela världen. Eklund hänvisar särskilt till the Centre for Media Pluralism and Media Freedom för att visa hur genomgripande förändringen varit i Europa.

Samtidigt konstaterar Stefan Eklund: ”det existerar andra hot som vi inte lika ofta diskuterar. Två av dem hänger ihop och finns inom den kommersiella sfären; ägarkoncentrationen och den idag allt mer suddiga gränsen mellan reklam och journalistik.” Samtalet under Bokmässan kommer sannolikt att beröra många av de ämnena.

Kom till Göteborgs universitets monter, B 07:74, kl 14.30 på fredag 27 september för att lyssna och ställa frågor.