Intresset var rekordstort när det för femte året i rad hölls lärarfortbildning i regi av bland andra Vänföreningen. Tack vare att årets utbildningstillfälle hölls digitalt kunde hela 112 personer delta.

För femte året i rad har Vänföreningen arrangerat en fortbildningsdag för lärare tillsammans med Segerstedtinstitutet, Göteborgs Universitet, Den Globala Skolan, Lärarförbundet och Göteborgs stad. Utbildningsdagen, på temat Att erövra demokratin i vår tid – Kunskap och praktiska verktyg för lärare och andra pedagoger, hölls i år enbart digitalt.

En konsekvens av det blev ett kortare och mer koncentrerat program. Dessutom kunde vi vända oss till deltagare i hela landet, och inte enbart i Västsverige. Vi lyckades nå ett rekordhögt antal anmälda deltagare – 112 stycken.

Ingrid Lomfors, överintendent på Forum för levande historia föreläste på temat Antisemitism då och nu.

Hon gav flera exempel på hur antisemitismen i hög grad är närvarande även i nutid, och utgör ett hot, inte bara mot judar utan också som en fara mot demokratin. I ett historiskt perspektiv beskrev Ingrid Lomfors den medeltida judefientligheten och avhumaniseringen av judar, utvecklingen genom historien som blev början till rasbiologin som så småningom ledde till Förintelsen. Som vi alla vet förekommer också i dessa dagar konspirationsteorier, fördomar och ryktesspridning, liksom förnekande av Förintelsen.

Ingrids exempel på vad man som individ kan göra för att motarbeta antisemitismen i dagens samhälle:

  • Skaffa kunskap för att kunna argumentera och säga emot.
  • Ställ kritiska frågor.
  • Tro på fakta och kunskap.
  • Lära känna människor med annan bakgrund än den egna.
  • Säga nej till alla former av rasism. Hat föder hat.
  • Inse att antisemitism och rasism är ett hot mot det öppna samhället.
  • Fördomar leder till hat – visa solidaritet med utsatta.

Ingrid Lomfors föreläsning följdes av två workshops med praktiska verktyg att använda i skolan:

Handboken ”Sätt ner foten” är namnet på Göteborgs Stads första skolhandbok mot rasism, och ett resultat av att politikerna i fullmäktige beslutat om stärkta insatser mot rasismen i skolans värld. Handboken ska lanseras i januari 2021 och innehåller olika typer av stödmaterial som faktatexter, lektionsupplägg, digitala berättelser, ordlista och en utbildningsmanual för lärare.

Projektet och handboken riktar sig till högstadium och gymnasium. Boken och övrigt material är framtagna av statsvetaren Salem Yohannes och studiehandledaren Miriam Haj Younes. Handboken, filmer och övrigt material kommer att finnas gratis tillgängligt på Göteborgs Stads Hemsida.

Vid den avslutande workshopen presenterade Molly Svensson, Sensus, den interkulturella och interreligiösa kursen ”Under samma himmel”. Kursen riktar sig till högstadieelever och avsikten är att eleverna genom möten med unga religiösa berättare ska få en bättre och bredare förståelse av begreppen levd religion och kultur. Ökad förståelse och tolerans för den andre är i fokus, men kursen ska också ge eleverna verktyg att reflektera över sina egna värderingar och identitet.

Vi i arrangörsgruppen är glada över att det trots coronarestriktioner gick att genomföra Fortbildningsdagen i denna nya form, men hoppas naturligtvis på att kunna komma tillbaka 2021 med utbildningen i ett mer traditionellt format. Frågestunder och diskussioner kunde genomföras via chatt och aktivt ZOOM-deltagande, men det ligger ett stort värde i att träffa nya människor, nätverka och fika tillsammans.

Text: Gunilla Ivarsson

Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne