Till nya ledamöter av styrelsen för Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne har utsetts Anna Skarhed och Monica Håkansson. Ny administrativt ansvarig – med titeln stiftelsesekreterare – är Christina Bergman.

Monica Håkansson Bild: Thomas Håkansson

Anna Skarhed var 2009-2018 justitiekansler och dessförinnan (2005-2009) justitieråd i Högsta domstolen. Monica Håkansson är auktoriserad redovisningskonsult och blir även ny ledamot av styrelsen för Segerstedtstiftelsens vänförening.

Christina Bergman är fil kand i socialantropologi. Hon har varit valobservatör för OSSE, framför allt på Balkan och i flera tidigare Sovjetrepubliker, och drivit internationella folkbildnings- och utvecklingsprojekt i Bosnien-Hercegovina och Palestina. Hon var under en längre period sekreterare och verksamhetsutvecklare på den nordiska folkhögskolan i Genève. De senaste elva åren har hon tjänstgjort som programhandläggare på Olof Palme International Center på västra Balkan.

Christina Bergman Bild: Misael Silvera

Styrelsen för Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne består i övrigt av Sara Stendahl (ordförande), Ulla Berglindh, Erik Blix, Sarah Britz, Lars Bäckström, Stefan Eklund, Anders Franck, Fredrika Lagergren Wahlin, Maria Sköld och Jesper Strömbäck.

Till nya ledamöter av styrelsen i stiftelsens vänförening har, förutom Monica Håkansson, utsetts Marika Andersson, rektor på Lövgärdesskolan i Göteborg, och Ulf Johanson, journalist och verksam som kommunikationsstrateg i Borås Stad.

Vänföreningens styrelse består i övrigt av Elisabeth Litsmark Nordenstam (ordförande), Mats Andrén, Thomas Erhag, Gunilla Ivarsson, Jenny Jernberg, Ulrika Nandra och Kristian Wedel.