Journalisten Afrah Nasser och professor Jesper Strömbäck är nya ledamöter i Stiftelsen Torgny Segerstedts Minnes styrelse.

Afrah Nasser blev känd som journalist och bloggare under den arabiska våren, då hon hjälpte omvärlden förstå vad som skedde i hennes hemland Jemen. Numera bor hon i Göteborg, men är fortfarande en ofta anlitad expert i frågor om Jemen och mänskliga rättigheter. Hon är bland annat chefredaktör för onlinemagasinet Sana’a Review, som hon själv grundat.

Afrah har för sin bevakning av sitt krigsdrabbade och isolerade hemland tilldelats Publicistklubbens Dawit Isaakpris, Pennskaftspriset och CPJ:s (Committee to Protect Journalists) internationella pressfrihetspris.

Jesper Strömbäck är en av Sveriges mest inflytelserika medieforskare och ledde den av regeringen tillsatta Framtidskommissionen om framtida samhällsutmaningar.

Han är professor i journalistik och politisk kommunikation vid Göteborgs universitet och gästprofessor vid centrumbildningen Demicom vid Mittuniversitetet. Sedan flera år tillhör han ledningsgruppen för Network of European Political Communication Scholars (NEPOCS).

Han är också biträdande redaktör för Political Communication och ledamot av styrelserna för Institutet för framtidsstudier och Futurion.