Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne delar varje år ut tre pris för akademiska uppsatser. Nu kan du läsa årets intressanta texter om deliberativ demokrati i Europa, retoriken kring utvisningar och Nordiska motståndsrörelsens miljöpolitik.

I samband med utdelningen av Frihetspennan den 30 oktober skedde också en annan viktig ceremoni. Amanda Håland, Fanny Sandqvist Johansson och Max Waleij presenterade uppsatser de skrivit på kandidatnivå och belönades med stipendier.

– I år har vi haft 23 välskrivna texter, från olika fakulteter och universitet, det har varit ett tufft men roligt jobb, sa Stiftelsens vice ordförande Ulla Berglindh som leder arbetet med att utse pristagarna.

Amanda Håland, som studerar statsvetenskap vid Uppsala Universitet, belönades för uppsatsen Protests as a building Block to Deliberative Democracy. A Quantitative Study of the Relationship Between Protests and Deliberative Democracy in 30 European Countries.

Läs den här: Uppsats_Amanda L B Håland.

 Juryns motivering lyder:

Amanda Håland problematiserar i denna föredömligt upplagda undersökning metoderna ”conversation” och ”conflict” inom staters arbete med demokratibyggande. Ett omfattande material från OECD och PolDem analyseras och presenteras grafiskt elegant och visar övertygande att strävan mot ekonomisk jämlikhet är lösningen.

Fanny Sandqvist Johansson läser vid institutionen Global studies vid Göteborgs Universitet och får pris för uppsatsen Främmande arter – människor eller växter. En idéanalytisk studie kring Nordiska motståndsrörelsens miljöpolitik.

Läs den här: Uppsats_Fanny Sandqvist Johansson.

Hon belönas med motiveringen:

Genom att analysera NMR:s användning av miljöpolitiska argument visar författaren hur relevanta ställningstaganden genom falska analogier kan vridas mot högextrem rasbiologi och ekofascism. Detta är en teoretiskt intressant, välstrukturerad och högkvalitativ studie för att förstå och kunna förebygga antidemokratiska idéer i dagens klimatdiskussion.

Max Waleij, student vid Kultur och samhälle på Linköpings Universitet, har skrivit Svenskhet producerad genom utvisningar – en tvärvetenskaplig studie om identitetskonstruktioner i media.

Läs den här_Uppsats_Max Waleij.

Juryns motivering lyder:

I en tvärvetenskaplig välskriven studie har Max Waleij tagit pulsen på dagens innebörd av svensk kultur och svensk identitet. I en genomgång av nyhets-och ledartexter om utvisning i tre stora dagstidningar visar författaren att ordval, uttryckssätt och temata frammanar en nationell identitetskänsla med uppdelning i ”vi” och ”dom” – en tankeväckande text om aktuella ämnen: migration, integration och svenskhet.

Det här var elfte gången som Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne delade ut uppsatsstipender för uppsatser på C- och D-nivå. En ny utlysning kommer att ske under vårterminen 2022. Uppsatserna ska vara skrivna under aktuellt läsår och bidra till kunskap inom de områden som stiftelsen främjar: demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, religionsfrihet och civilkurage. Läs mer här.

Hela ceremonin kan ses här i efterhand.