Författaren Jila Mossaed föreläser på Vänföreningens årsmöte.