Utdelning av stipendier till  grundskoleelever som gjort stora framsteg i att tillägna sig svenska språket utan att ha det som sitt första språk.