Frihetspennan 2021 delas ut till Stina Oscarson. Läs mer här.