Segerstedtstiftelsen är medarrangör till eventet som kan följas här.