Vänföreningen är medarrangör till fortbildningsdag om demokrati för lärare.