Kategori: aktuellt

Årets Segerstedtföreläsning ”Hur hamnade vi här?”

Hur hamnade vi här? Vad kan historien lära oss om vår egen tids ”krig, lögner och populism”? Det frågar sig Ingrid Carlberg och Henrik Berggren, när de tisdagen den 14 maj klockan 18 som årets Segerstedtföreläsare samtalar med varandra och sin publik i Torgny Segerstedtsalen i Göteborgs universitets huvudbyggnad i Vasaparken i Göteborg.

Ingrid Carlberg och Henrik Berggren är båda författare med bakgrund som journalister och båda aktuella med böcker som väckt stor uppmärksamhet – Ingrid Carlberg med Marionetterna. En berättelse om världen som politisk teater och Henrik Berggren med Landet utanför. Sverige och kriget 1943-1945.

Ingrid Carlberg har också givit ut Det står ett rum här och väntar på dig. Berättelsen om Raoul Wallenberg, som 2012 belönades med Augustpriset, Pillret, en reportagebok om antidepressiva läkemedel och Nobel. Den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris. Hon är sedan 2020 ledamot av Svenska Akademien.

 

Bland tidigare verk i Henrik Berggrens produktion kan nämnas hans doktorsavhandling i historia, Seklets ungdom: Retorik, politik och modernitet 1900–1939, Är Svensken människa?, med Lars Trägårdh som medförfattare, en biografi över Olof Palme, Underbara dagar framför oss, och Dag Hammarskjöld – Att bära världen.

Samtalet i Torgny Segerstedtsalen kommer att ledas av Stefan Eklund, chefredaktör på Borås Tidning och ledamot av styrelsen för Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne. Det kommer att streamas live och i efterhand finnas tillgängligt på stiftelsens hemsida – www.torgnysegerstedt.se .

För mer information – kontakta Anna Skarhed (0702 40 19 26), Ulla Berglindh (0705 69 00 77) eller Anna Falck (0701 61 65 19).

Se föreläsningen live här

Prisutdelning – Frihetspennan 2023!

Författaren och debattören Ola Larsmo är mottagare av Torgny Segerstedts Frihetspenna 2023!

Motiveringen lyder:

Med en kunnig, uppfordrande och modig röst visar Ola Larsmo, i sina såväl dagsaktuella som skönlitterära texter, på historiens närvaro i samtiden och att vi har en skyldighet att välja. För att han i Torgny Segerstedts efterföljd inspirerar oss att ta ställning för det fria ordet, mot rasism och förtryck, tilldelas Ola Larsmo 2023 års frihetspenna.

Priset delas ut måndagen den 6 november 2023 kl. 18.00 i Segerstedtsalen, Göteborgs universitet Vasaparken.

Vid utdelningen av Frihetspennan kommer även tre akademiska uppsatser att uppmärksammas med var sitt stipendium.

Välkommen till Årsmöte och Seminarium om Yttrandefrihet!

Pressfrihetens Dag 2023 – Ska allt vara tillåtet?

Fira Pressfrihetens Dag – 30 år i år – med oss. Kom, lyssna och tyck till om Var går satirens gränser? och Är det rätt att häda?

Efter seminariet hålls Årsmöte i Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts minne. Alla hälsas varmt välkomna, nya och gamla medlemmar och de som vill veta mer.

Ingen föranmälan behövs, varken till seminariet eller till årsmötet, men kom i tid för att säkra din plats.

När och var:
Onsdag 3 maj, klockan 15:00 – ca 17 i Linnésalen, Mediehuset, JMG, Göteborgs universitet – Seminariegatan 1b, Göteborg

PROGRAM

15:00 Om Pressfrihetens Dag 2023
Publiken hälsas välkommen av moderatorerna Kristian Wedel, journalist på GP, och styrelseledamot i Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne, och Monica Löfgren Nilsson, prefekt, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet.

15:05 Yttrandefriheten i världen
Britt-Marie Mattsson, journalist på Göteborgs-Posten och författare, ger ett internationellt perspektiv på grunden för demokratin.

15:15 Ska det vara tillåtet att häda?
När yttrandefriheten krockar med religiösa värderingar.
Header Abbas, Muslimska samverkansgruppen, diskuterar med Britt Börjesson, universitetsadjunkt, JMG, om var gränsen går.
Vad anser du? Publiken tycker till!

15:45 Varför satir?
Professor Orla Vigsö, JMG, ger ett historiskt perspektiv.

15:55 Var går satirens gränser?
Får man driva med vad som helst så länge det är ”roligt”?
Diskussion mellan Messiah Hallberg, programledare för Svenska Nyheter, och Johan Wanloo, serietecknare.
Vad anser du? Publiken tycker till!

16:25 Avslutning
Information om Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne, JMG och Gaudium.

Efter seminariet hålls årsmöte i Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne dit alla hälsas välkomna, såväl nya som gamla medlemmar och de som vill veta mer.

Inga-Britt Ahlenius om yttrandefriheten i Sverige

Hur står det till med yttrandefriheten i Torgny Segerstedts Sverige idag? Inga-Britt Ahlenius gav svar och exempel på bristande demokrati och tystnadskulturer när hon mötte publiken vid den 26:e Torgny Segerstedtföreläsningen 22 mars 2023

Torgny Segerstedtsalen i Göteborgs Universitets huvudbyggnad vid Vasaplatsen i Göteborg var mer än fullsatt när Inga-Britt Ahlenius tillsammans med Torgny Segerstedtstiftelsens ordförande Anna Skarhed tog plats på scenen för att tillsammans med publiken bena i frågan om hur det egentligen är med yttrandefrihet och demokrati i dagens Sverige. Inga- Britt Ahlenius har en gedigen och lång erfarenhet från ledande positioner inom svensk statlig förvaltning, bl a som generaldirektör för Riksrevisionsverket. Hon har också haft ledande uppdrag på internationell nivå, i Europa och i FN. Idag är hon bl a kolumnist i Svenska Dagbladet och medverkar regelbundet i mediehuset Kvartals veckopanel.

Här kan du i efterhand ta del av Inga-Britts skarpa analys av hur yttrandefrihet och offentlighetsprincip tillämpas i samhället idag, och hennes exempel på rådande tystnadskultur, bl a i Göteborg.

Mot slutet dras också publiken in i samtalet genom frågor på temat öppenhet, demokrati och yttrandefrihet

Yttrandefriheten i Segerstedts Sverige

Hur är det med yttrandefriheten i Torgny Segerstedts Sverige? Det är Inga-Britt Ahlenius som ställer frågan, och den kommer hon som årets Segerstedtföreläsare onsdagen den 22 mars klockan 18 att diskutera med sin publik i Torgny Segerstedtsalen i Göteborgs universitets huvudbyggnad i Vasaparken i Göteborg. Det går även att titta nu i efterhand här ovan.

Inga-Britt Ahlenius, känd för sitt civilkurage, sin integritet och sina svidande vidräkningar med maktmissbruk och tystnadskultur, är en debattör med lång meritlista. Hon har varit budgetchef på Finansdepartementet, generaldirektör för Riksrevisionsverket, ledamot av den utredning som i slutet av 1990-talet avslöjade nepotism och korruption i Europeiska kommissionen och undergeneralsekreterare i FN:s internrevision (OIOS). I dag är hon bland annat kolumnist i Svenska Dagbladet och medlem av nättidskriften Kvartals veckopanel.

Inga-Britt Ahlenius blir den tjugosjätte Segerstedtföreläsaren.

För mer information – kontakta Anna Skarhed (0702 40 19 26) eller Ulla Berglindh (0705 69 00 77).

Föreläsningen kommer även att direktsändas här på hemsidan www.torgnysegerstedt.se
och kommer i efterhand att läggas upp på stiftelsens youtubekanal:  youtube.com/@stiftelsentorgnysegerstedt1545

Tre viktiga akademiska uppsatser belönade

Varje år delar Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne ut tre priser för akademiska uppsatser inom områden som stiftelsen främjar, exempelvis demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. 2018 års mottagare belönades för viktiga arbeten om hur korruption påverkar samhället och om sambandet mellan religion och politik.

Tre personer fick pris för uppsatser skrivna under läsåret 2017-2018: Daniel Carelli, Emma Jeppsson och Ziya Mert Karakas.

Daniel Carelli har studerat statsvetenskap vid Göteborgs universitet. I uppsatsen The Law of Corruption. Exploring Potentials for State Transformation Using Insights from Italy utforskar han sambandet mellan korruption och brist på tillit.

Arbetet belönas med följande motivering: ”Daniel Carelli text om lagar och samhällstillit respektive demokratiskt underskott i nationella korruptionsstrukturer är lättläst, synnerligen väldokumenterad och för fram principiellt mycket viktiga internationella tankemönster.”

Läs Daniel Carellis uppsats här: Carelli_thesis

Även Emma Jeppsson kommer från den statsvetenskapliga institutionen i Göteborg men hennes intresse riktar sig mot hur religion påverkar svensk politik och har resulterat i uppsatsen Persistence and strength of the religious cleavage in Sweden. (De)alignment in a secularized and post-modern nation, 1986-2016.

Uppsatsen belönades med följande motivering: ”Emma Jeppsson har skrivit en metodiskt noggrann och statistiskt detaljrik intressant text om väljarrörlighet och religionens funktion i det svenska politiska landskapet, den är väl ansluten till den gedigna valforskning som sedan decennier genomförs vid GU:s Statsvetenskapliga institution.”

Läs Emma Jeppssons uppsats här: Jeppsson_thesis

Ziya Mert Karakas, som kommer från Polen, har läst Euroculture (Erasmus Mundus Master of Arts) vid Uppsala universitet. Under den tiden skrev han Secular Challenge to Power: An intercultural-analytical insight of two prominent member organizations of the European Humanist Federation: La Ligue de L´enseignement and the National Secular Society.

Uppsatsen tilldelades utmärkelsen med följande motivering: Ziya Mert Karakas har som Erasmusstudent vid UU skrivit en välunderbyggd text om sekulära humanistorganisationer i England och Frankrike; att med hjälp av metoderna diskursanalys, noggrann närläsning och cultural studies analysera respektive lands dokument ger synnerligen intressant komparativt resultat.”

Läs Ziya Mert Karakas uppsats här: Karakas_thesis

Priserna delades ut i samband med ceremonin kring 2018 års Frihetspenna, i Göteborgs universitets aula den 27 november. Tyvärr befann sig både Emma Jeppsson och Ziya Mert Karakas vid tillfället utomlands men Daniel Carelli var på plats och höll även en kort föreläsning om sitt ämne.

Stiftelsen utlyser varje år de tre stipendierna på vardera 3000 kronor för uppsatser som bidrar till kunskap inom områden som demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, religionsfrihet och civilkurage. Uppsatserna som kan komma ifråga kan vara skrivna inom flera olika vetenskapsområden. Bedömningen görs av en jury bestående av docent Marianne Molander-Beyer, universitetslektor Ulla Berglindh och fil.lic. Anette Carlsson.

 

 

 

Wallström årets Segerstedtföreläsare

Utrikesminister Margot Wallström var årets Torgny Segerstedt-föreläsare. I sitt anförande, som hölls på Göteborgs universitet den 15 februari, lyfte hon fram Torgny Segerstedts betydelse för yttrandefriheten.

– Jag är säker på att Torgny skulle ha hållit med mig om att när populism och högerextremism åter vinner mark över hela Europa, så måste vi alla ta oss tid att fundera över vilket ansvar vi själva har. Det är inte bara media och akademiker som är skyldiga att ta till orda mot orättvisor och fanatiker – det är allas ansvar, sa Margot Wallström.

Läs hela talet här (på engelska).