I årets Segerstedtföreläsning, den 10 mars, får vi möta Torgny Segerstedt som religionshistoriker och debattör. Omi Söderblom berättar om vänskapen mellan Segerstedt och den nydanande teologiprofessorn Nathan Söderblom.

Två av de personer som betydde mest för den svenska idé- och religionsdebatten under 1900-talets första hälft var Nathan Söderblom och Torgny Segerstedt. De var privata vänner men ibland också offentliga motdebattörer.

I årets Segerstedtföreläsning får vi möta dem båda genom författaren och juristen Omi Söderblom, barnbarnsbarn till Nathan Söderblom.

Nathan Söderblom var ärkebiskop 1914-1931 med starkt engagemang för den ekumeniska tanken, vilket gav honom Nobels fredspris 1930. Dessutom var han nydanande professor i teologi med intresse för religionsvetenskap och andra religioner än den kristna, särskilt forniransk eskatologi. Söderblom blev handledare när Torgny Segerstedt 1903 som ung teolog presenterade sin doktorsavhandling, Till frågan om polyteismens uppkomst. Det var den första svenska avhandlingen i religionshistoria och ämnet väckte starka känslor bland dem som inte kunde tänka sig att kristendomen kunde likställas med andra religioner. Segerstedts avhandling blev därför underkänd i det som kallats den första Segerstedtstriden. 

Segerstedt och Söderblom förblev vänner, kolleger, vetenskapliga nytänkare, politiska och teologiska debattörer, var och en i sin stad, och ofta med motstridiga synpunkter.

Omi Söderblom kommer att berätta om det utifrån en brevsamling och boken ”I skuggan av Nathan”, som handlar om hennes farfar Helge, Nathan Söderbloms äldste son.

Föredraget äger rum den 10 mars klockan 18 på Göteborgs universitet, i aulan vid Vasaplatsen. Det är öppet för allmänheten, fritt inträde. Segerstedtföreläsningen äger rum varje år i ungefärlig anslutning till Torgny Segerstedts dödsdag den 31 mars.