Vänföreningens styrelse

Ordförande

Elisabet Litsmark Nordenstam

Ordinarie ledamöter

Mats Andren, Thomas Erhag, Monica Håkansson, Gunilla Ivarsson, Jenny Jernberg,Ulf Johanson, Ulrika Nandra

Suppleanter

Marika Andersson och Kristian Wedel