Vänföreningens styrelse

Ordförande

Elisabet Litsmark Nordenstam

Ordinarie ledamöter

Maj-Britt Anckar, Mats Andrén, Anette Carlsson, Thomas Erhag, Gunilla Ivarsson, Jenny Jernberg och Hamid Zafar.

Suppleanter

Bernt Kjellander och Kristian Wedel.