Vänföreningens styrelse

Ordförande

Elisabet Litsmark Nordenstam

Ordinarie ledamöter

Anneli Eriksson, Nils Hanson, Jenny Holmstrand, Monica Håkansson, Gunilla Ivarsson, Ulf Johanson och Urban Strandberg.

Suppleanter

Marika Andersson och Kristian Wedel

Hedersledamöter

Maj-Britt Anckar och Anette Carlsson