Vänföreningens styrelse

Ordförande

Elisabet Litsmark Nordenstam

Ordinarie ledamöter

Maj-Britt Anckar, Anette Carlsson, Thomas Erhag, Anders Franck, Gunilla Ivarsson, Isabell Schierenbeck och Anna Söderling.

Suppleanter

Bernt Kjellander och Kristian Wedel.