Vänföreningens styrelse

Ordförande

Anna Falck

Ordinarie ledamöter

Marika Andersson, Anna Gustafsson Theander, Monica Håkansson, Gunilla Ivarsson, Anders Johansson, Urban Strandberg, Heli van der Valk 

Suppleanter

Karolina von Mentzer, Kristian Wedel

Hedersledamöter

Maj-Britt Anckar och Anette Carlsson