Pressfrihetens Dag 2023 – Ska allt vara tillåtet?

Fira Pressfrihetens Dag – 30 år i år – med oss. Kom, lyssna och tyck till om Var går satirens gränser? och Är det rätt att häda?

Efter seminariet hålls Årsmöte i Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts minne. Alla hälsas varmt välkomna, nya och gamla medlemmar och de som vill veta mer.

Ingen föranmälan behövs, varken till seminariet eller till årsmötet, men kom i tid för att säkra din plats.

När och var:
Onsdag 3 maj, klockan 15:00 – ca 17 i Linnésalen, Mediehuset, JMG, Göteborgs universitet – Seminariegatan 1b, Göteborg

PROGRAM

15:00 Om Pressfrihetens Dag 2023
Publiken hälsas välkommen av moderatorerna Kristian Wedel, journalist på GP, och styrelseledamot i Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne, och Monica Löfgren Nilsson, prefekt, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet.

15:05 Yttrandefriheten i världen
Britt-Marie Mattsson, journalist på Göteborgs-Posten och författare, ger ett internationellt perspektiv på grunden för demokratin.

15:15 Ska det vara tillåtet att häda?
När yttrandefriheten krockar med religiösa värderingar.
Header Abbas, Muslimska samverkansgruppen, diskuterar med Britt Börjesson, universitetsadjunkt, JMG, om var gränsen går.
Vad anser du? Publiken tycker till!

15:45 Varför satir?
Professor Orla Vigsö, JMG, ger ett historiskt perspektiv.

15:55 Var går satirens gränser?
Får man driva med vad som helst så länge det är ”roligt”?
Diskussion mellan Messiah Hallberg, programledare för Svenska Nyheter, och Johan Wanloo, serietecknare.
Vad anser du? Publiken tycker till!

16:25 Avslutning
Information om Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne, JMG och Gaudium.

Efter seminariet hålls årsmöte i Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne dit alla hälsas välkomna, såväl nya som gamla medlemmar och de som vill veta mer.