Ludwig Prytz, Liv Nyman och Samuel Horgby belönas för viktiga akademiska uppsatser i Torgny Segerstedts anda. De tre presenterade sina arbeten i samband med utdelningen av Frihetspennan den 30 november 2017 och fick också ta emot varsitt stipendium på 3000 kronor.

Bild: Håkan Berg

Samuel Horgby är statsvetarstudent vid Göteborgs universitet och belönas för uppsatsen ”Eurafrican Geopolitics? A Qualitative Textual Analysis of the French Geopolitical Construction of Africa in the Post-Cold War Period.”

Motiveringen lyder:

Samuel Horgby har utifrån en fransk aspekt givit ett välstrukturerat exempel på hur politiska tankemönster skapas och används, och härmed bidragit till viktiga perspektiv på kolonisation, alltfort ett ytterst angeläget ämne.

Samuel Horgbys uppsats kan läsas här: Eurafrican Geopolitics_S Horgby.

Bild: Håkan Berg

Ludwig Prytz läser på institutionen Global Studies vid Göteborgs universitet, där han skrivit den belönade uppsatsen ”Whose peace? A content of ideas of the underlying norms of democratic involvement in peacemaking – as improvers of circumstances for legitimate peace processes, or as complicating idealist norms”.

Motiveringen lyder:

Ludwig Prytz har i en metodmedveten och välskriven text givit goda exempel på en diskurs såväl kring nationsbegrepp, frihet och fredsskapande, som motsättningarna och balansgången mellan ideal/ grundläggande värden och realism/pragmatism.

Läs Ludwig Prytz uppsats här Whose peace_L_Prytz

Bild: Håkan Berg

Liv Nyman studerar vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet och får stipendium för uppsatsen ”Teologiska perspektiv på ekonomisk globalisering – en jämförande analys av två teologers syn på globalisering, liberal marknadsekonomi och kapitalism i förhållande till kristen etik”.

Motiveringen lyder:

 Liv Nyman guidar elegant, vetenskapligt och klarsynt läsaren genom en text med tydligt segerstedtskt fokus; religion, ekonomi, rättvisa, samhällsansvar och internationella konflikter i globaliseringens tid.

Här finns Liv Nymans uppsats Teologiska_perspektiv_L_Nyman

 

Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne delar varje år ut tre stipendier på vardera 3000 kronor för universitetsuppsatser på C- eller D-nivå som bidrar till kunskap inom områden som demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, religionsfrihet och civilkurage. Uppsatserna som kan komma ifråga kan vara skrivna inom flera olika vetenskapsområden.

Uppsatserna bedöms av en jury bestående av docent Marianne Molander-Beyer, universitetslektor Ulla Berglindh och fil.lic. Anette Carlsson.