Samuel Horgby, Liv Nyman och Ludwig Prytz belönas för viktiga akademiska uppsatser i Torgny Segerstedts anda. I samband med utdelningen av Frihetspennan den 30 november hålls också en ceremoni där de tre får ta emot varsitt stipendium på 3000 kronor och hålla en kort föreläsning.

Samuel Horgby är statsvetarstudent vid Göteborgs universitet och belönas för uppsatsen ”Eurafrican Geopolitics? A Qualitative Textual Analysis of the French Geopolitical Construction of Africa in the Post-Cold War Period.”

Liv Nyman studerar vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet och får stipendium för uppsatsen ”Teologiska perspektiv på ekonomisk globalisering – en jämförande analys av två teologers syn på globalisering, liberal marknadsekonomi och kapitalism i förhållande till kristen etik”.

Ludwig Prytz läser på institutionen Global Studies vid Göteborgs universitet, där han skrivit den belönade uppsatsen ”Whose peace? A content of ideas of the underlying norms of democratic involvement in peacemaking – as improvers of circumstances for legitimate peace processes, or as complicating idealist norms”.

Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne delar varje år ut tre stipendier på vardera 3000 kronor för universitetsuppsatser på C- eller D-nivå som bidrar till kunskap inom områden som demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, religionsfrihet och civilkurage. Uppsatserna som kan komma ifråga kan vara skrivna inom flera olika vetenskapsområden.

Uppsatserna bedöms av en jury bestående av docent Marianne Molander-Beyer, universitetslektor Ulla Berglindh och fil.lic. Anette Carlsson.