Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne utlyser tre stipendier på vardera 5000:- till uppsatsskrivare på C/D-nivå som bidragit till kunskap inom de områden i
Segerstedts anda som stiftelsen främjar: demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, religionsfrihet, civilkurage.

Uppsatserna som kan komma ifråga för stipendiet kan vara skrivna inom flera olika vetenskapsområden. Stiftelsen har till ändamål att främja flervetenskaplig forskning inom ovanstående kunskapsområden och har i detta syfte bland annat inrättat en gästprofessur vid Göteborgs universitet, arrangerar en årlig offentlig föreläsning, delar ut en Frihetspenna, en Frihetston och flera skolstipendier.

De tre uppsatser som belönas skall vara skrivna under läsåret 2023-2024 och kommer att bedömas av en jury bestående av universitetslektor em. Ulla Berglindh, universitetslektor Urban Strandberg, professor em. Hain Rebas och jur.kand. Lave Beck-Friis och sänds senast den 1/9 2024 till Ulla.Berglindh@ped.gu.se som maildokument, tillsammans med en egen motivering om uppsatsens segerstedtsrelevans.

Stipendierna kommer att utdelas i samband med ceremonin för årets Frihetspenna under hösten 2024.