Varje år delar Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne ut tre priser för akademiska uppsatser inom områden som stiftelsen främjar, exempelvis demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. 2018 års mottagare belönades för viktiga arbeten om hur korruption påverkar samhället och om sambandet mellan religion och politik.

Tre personer fick pris för uppsatser skrivna under läsåret 2017-2018: Daniel Carelli, Emma Jeppsson och Ziya Mert Karakas.

Daniel Carelli har studerat statsvetenskap vid Göteborgs universitet. I uppsatsen The Law of Corruption. Exploring Potentials for State Transformation Using Insights from Italy utforskar han sambandet mellan korruption och brist på tillit.

Arbetet belönas med följande motivering: ”Daniel Carelli text om lagar och samhällstillit respektive demokratiskt underskott i nationella korruptionsstrukturer är lättläst, synnerligen väldokumenterad och för fram principiellt mycket viktiga internationella tankemönster.”

Läs Daniel Carellis uppsats här: Carelli_thesis

Även Emma Jeppsson kommer från den statsvetenskapliga institutionen i Göteborg men hennes intresse riktar sig mot hur religion påverkar svensk politik och har resulterat i uppsatsen Persistence and strength of the religious cleavage in Sweden. (De)alignment in a secularized and post-modern nation, 1986-2016.

Uppsatsen belönades med följande motivering: ”Emma Jeppsson har skrivit en metodiskt noggrann och statistiskt detaljrik intressant text om väljarrörlighet och religionens funktion i det svenska politiska landskapet, den är väl ansluten till den gedigna valforskning som sedan decennier genomförs vid GU:s Statsvetenskapliga institution.”

Läs Emma Jeppssons uppsats här: Jeppsson_thesis

Ziya Mert Karakas, som kommer från Polen, har läst Euroculture (Erasmus Mundus Master of Arts) vid Uppsala universitet. Under den tiden skrev han Secular Challenge to Power: An intercultural-analytical insight of two prominent member organizations of the European Humanist Federation: La Ligue de L´enseignement and the National Secular Society.

Uppsatsen tilldelades utmärkelsen med följande motivering: Ziya Mert Karakas har som Erasmusstudent vid UU skrivit en välunderbyggd text om sekulära humanistorganisationer i England och Frankrike; att med hjälp av metoderna diskursanalys, noggrann närläsning och cultural studies analysera respektive lands dokument ger synnerligen intressant komparativt resultat.”

Läs Ziya Mert Karakas uppsats här: Karakas_thesis

Priserna delades ut i samband med ceremonin kring 2018 års Frihetspenna, i Göteborgs universitets aula den 27 november. Tyvärr befann sig både Emma Jeppsson och Ziya Mert Karakas vid tillfället utomlands men Daniel Carelli var på plats och höll även en kort föreläsning om sitt ämne.

Stiftelsen utlyser varje år de tre stipendierna på vardera 3000 kronor för uppsatser som bidrar till kunskap inom områden som demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, religionsfrihet och civilkurage. Uppsatserna som kan komma ifråga kan vara skrivna inom flera olika vetenskapsområden. Bedömningen görs av en jury bestående av docent Marianne Molander-Beyer, universitetslektor Ulla Berglindh och fil.lic. Anette Carlsson.