Tre viktiga uppsatser i Segerstedts anda har belönats med stipendium från Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne. Mottagarna är Dennis Akgün Dehiller, Rola Kalalyi, Sofia Axelsson och Astrid Pleijel.

Varje år delar Stiftelsen ut stipendier till tre uppsatser på C- eller D-nivå som bidrar till kunskap inom områden som låg Torgny Segerstedt nära, såsom demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, religionsfrihet och civilkurage. Uppsatserna som kan komma ifråga kan vara skrivna inom flera olika vetenskapsområden. Bedömningen görs av en jury bestående av universitetslektor Ulla Berglindh, docent Marianne Molander-Beyer och professor emeritus Hain Rebas.

I samband med ceremonin för Frihetspennan den 25 november uppmärksammades fyra studenter för tre intressanta uppsatser. Tre av de fyra studenterna hade möjlighet att själva närvara och presentera sina slutsatser.

Om vi inte kan tala om var gränserna för yttrandefriheten går blir det godtyckligt vem som får komma till tals, sa Astrid Pleijel bland annat.

Astrid Pleijel föreläste om sin uppsats Yttrandefrihetens anatomi. Om det hatiska språkbruket och yttrandefrihetens gränser, som är skriven vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori på Göteborgs Universitet. Uppsats diskuterar yttrandefrihetens gränser utifrån två aktuella fall: dels tidningen Nya Tiders medverkan på Bokmässan i Göteborg år 2016 och 2017, dels evenemanget Burka Songs 2.0 – film och samtal som skulle ha ägt rum i Göteborgs Stads regi men som ställdes in sedan filmen anklagats för att vara extremistisk.

I sin motivering till stipendiet skriver juryn: ”Astrid Pleijel lotsar oss skarpsinnigt med hjälp av klokt värderande argumentationsanalys genom två göteborgska mediala exempel på yttrandefrihetens gränser – ett sant segerstedtskt ämne.”

Läs Astrid Pleijels uppsats här Yttrandefrihetens anatomi

Även Dennis Akgün Dehiller och Rola Khalaily framträdde och berättade om sin belönade uppsats Ideal democracy – a shortcut to economic growth? som de skrivit vid Handelshögskolan på Göteborgs universitet. De har studerat sambandet mellan demokrati och ekonomisk tillväxt och jämfört det de kallar elektära demokratier (som genomför fria val men i övrigt inte är så väletablerade) med mer mogna liberala demokratier.

Så här beskriver juryn varför uppsatsen förtjänar att uppmärksammas: ”Dennis Akgün Dehiller och Rola Khalaily har lyft en aktuell global frågeställning och med hjälp av en elegant statistisk metod sökt kartlägga och bygga en indiciekedja för den komplexa relationen mellan demokrati i dess olika former och definitioner och ekonomisk tillväxt.”

Läs Dennis Akgüns Dehillers och Rola Khalailys uppsats här Ideal Democracy

Sofie Axelsson, som studerar International Journalism vid Södertörns högskola, hade inte möjlighet att delta i stipendieutdelningen med belönas för uppsatsen The Ethics of Reporting on Radical Nationalist Groups in Sweden.

Juryn motiverade sitt val så här: ”Sofie Axelsson har ett synnerligen aktuellt ämnesfokus, radikal nationalism, och hon redogör i sin välskrivna text noggrant och lyhört för journalisters etiska förhållningssätt i ett samhällsklimat där narrativen och de mediala plattformarna är föränderliga.”

Läs Sofie Axelssons uppsats här.

Astrid Pleijel Bild: Håkan Berg
Astrid Pleijel, Rola Khalaily och Dennis Akgün Dehiller. Bild: Håkan Berg
Ulla Berglindh från juryn. Bild: Håkan Berg
Dennis Akgün Dehiller och Rola Khalaily. Bild: Håkan Berg