Styrelsen

Ordförande

Anna Skarhed

Vice ordförande

Ulla Berglindh

Ordinarie ledamöter

Erik Blix, Stefan Eklund, Anders Franck, Fredrika Lagergren Wahlin, Maria Sköld och Sara Stendahl.

Suppleanter

Sarah Britz, Lars Bäckström och Jesper Strömbäck.