Sök stipendium

Är du universitetsstudent på C- eller D-nivå och skriver uppsats om exempelvis demokrati eller mänskliga rättigheter? Då kan du söka stipendium från Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne.

Stiftelsen delar varje år ut tre stipendier på vardera 3000 kronor för uppsatser som bidrar till kunskap inom områden som demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, religionsfrihet och civilkurage. Uppsatserna som kan komma ifråga kan vara skrivna inom flera olika vetenskapsområden. Bedömningen görs av en jury bestående av docent Marianne Molander-Beyer, universitetslektor Ulla Berglindh och fil.lic. Anette Carlsson.

2018 års stipendiater heter Daniel Carelli, Emma Jeppsson och Ziya Mert Karakas. Prisceremonin ägde rum den 27 november, i samband med utdelningen av Frihetspennan.

Daniel Carelli har studerat statsvetenskap vid Göteborgs universitet. I uppsatsen The Law of Corruption. Exploring Potentials for State Transformation Using Insights from Italy utforskar han sambandet mellan korruption och brist på tillit.

Även Emma Jeppsson kommer från den statsvetenskapliga institutionen i Göteborg, där hon skrivit uppsatsen Persistence and strength of the religious cleavage in Sweden. (De)alignment in a secularized and post-modern nation, 1986-2016.  

Ziya Mert Karakas, från Polen, har varit Erasmusstudent vid Uppsala universitet och då skrivit Secular Challenge to Power: An intercultural-analytical insight of two prominent member organizations of the European Humanist Federation: La Ligue de L´enseignement and the National Secular Society.

Läs mer om mottagarna här.

2017 års stipendiater var Samuel Horgby, Liv Nyman och Ludwig Prytz.

Samuel Horgbys uppsats, skriven vid den statsvetenskapliga institutionen i Göteborg har rubriken Eurafrican Geopolitics? A Qualitative Textual Analysis of the French Geopolitical Construction of Africa in the Post-Cold War Period.

Liv Nyman studerade vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet. Hennes uppsats har titeln Teologiska perspektiv på ekonomisk globalisering – en jämförande analys av två teologers syn på globalisering, liberal marknadsekonomi och kapitalism i förhållande till kristen etik.

Ludwig Prytz uppsats heter Whose peace? A content of ideas of the underlying norms of democratic involvement in peacemaking – as improvers of circumstances for legitimate peace processes, or as complicating idealist norms. Den är skriven inom Global Studies vid Göteborgs universitet.

Läs mer om 2017 års mottagare här.

2016 års stipendier tilldelades Lisa Gastaldi, Patrik Westraeus och Niclas Holmgren Persson, samtliga från Göteborgs universitet.

Lisa Gastaldis uppsats ”Protest eller ideologi – vänsterpopulism och väljarbeteende i EU-parlamentsval” är skriven inom ämnet Europakunskap.
Niclas Holmgren Persson har skrivit ”Schmidbergers arv – om den unionsrättsliga konflikten mellan ekonomiska friheter och grundläggande rättigheter, konstitutionalism och det politiska” inom ämnet Rättskunskap.
Patrik Westraeus uppsatsämne är ”Good Governance Institutions and Economic Growth: Evidence from Sub-Saharan Africa” inom ämnet Utvecklingsstudier.