Sök stipendium

Är du universitetsstudent på C- eller D-nivå och skriver uppsats om exempelvis demokrati eller mänskliga rättigheter? Då kan du söka stipendium från Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne.

Stiftelsen delar varje år ut tre stipendier på vardera 3000 kronor för uppsatser som bidrar till kunskap inom områden som demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, religionsfrihet och civilkurage. Uppsatserna som kan komma ifråga kan vara skrivna inom flera olika vetenskapsområden.

2017 års stipendier delas ut till uppsatser skrivna under läsåret 2016-2017. Texterna måste vara insända senast den 1 september 2017 till Ulla Berglindh, ulla.berglindh@ped.gu.se, som också kan svara på frågor. Uppsatserna bedöms av en jury bestående av docent Marianne Molander-Beyer, universitetslektor Ulla Berglindh och fil.lic. Anette Carlsson.

Stipendierna delas ut i samband med ceremonin för Frihetspennan, vanligen i november.

2016 års stipendier tilldelades Lisa Gastaldi, Patrik Westraeus och Niclas Holmgren Persson, samtliga från Göteborgs universitet, för viktiga uppsatser i Torgny Segerstedts anda.

Lisa Gastaldis uppsats ”Protest eller ideologi – vänsterpopulism och väljarbeteende i EU-parlamentsval” är skriven inom ämnet Europakunskap.
Niclas Holmgren Persson har skrivit ”Schmidbergers arv – om den unionsrättsliga konflikten mellan ekonomiska friheter och grundläggande rättigheter, konstitutionalism och det politiska” inom ämnet Rättskunskap.
Patrik Westraeus uppsatsämne är ”Good Governance Institutions and Economic Growth: Evidence from Sub-Saharan Africa” inom ämnet Utvecklingsstudier.