Stiftelsens styrelse

Ordförande

Sara Stendahl

Vice ordförande

Ulla Berglindh

Ordinarie ledamöter

Erik Blix, Stefan Eklund, Anders Franck, Fredrika Lagergren Wahlin och Maria Sköld.

Suppleant

Jesper Strömbäck