Stiftelsens styrelse

Ordförande

Anna Skarhed

Vice ordförande

Ulla Berglindh

Ordinarie ledamöter

Lave Beck-Friis, Erik Blix, Lars Bäckström, Stefan Eklund, Anders Franck, Fredrika Lagergren Wahlin och Maria Sköld.

Suppleant

Sarah Britz, Monica Håkansson och Sara Stendahl.

 

Övriga

Maj-Britt Anckar (senior rådgivare)