Stiftelsens styrelse

Ordförande

Sara Stendahl

Vice ordförande

Ulla Berglindh

Ordinarie ledamöter

Erik Blix, Stefan Eklund, Anders Franck, Fredrika Lagergren Wahlin och Maria Sköld.

Suppleant

Sarah Britz, Lars Bäckström och Jesper Strömbäck.