Stiftelsens styrelse

Ordförande

Anna Skarhed

Vice ordförande

Ulla Berglindh

Ordinarie ledamöter

Lave Beck Friis, Erik Blix, Lars Bäckström, Stefan Eklund, Anders Franck, Fredrika Lagergren Wahlin och Maria Sköld.

Suppleant

Sarah Britz, Monica Håkansson och Sara Stendahl.

 

Övriga

Maj-Britt Anckar (senior rådgivare)

Christina Bergman (stiftelsesekreterare)