Stiftelsens styrelse

Ordförande

Sara Stendahl

Vice ordförande

Ulla Berglindh

Ordinarie ledamöter

Erik Blix, Anders Franck, Anders Johnson, Helena Lindholm och Maria Sköld.

Suppleanter

Aaron Israelson och Daniel Poohl.