Förvaltningsberättelse 2015

Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne bildades den 11 april 1996 efter ett upprop i oktober 1995.

Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att främja tvärvetenskaplig forskning inom bland annat samhällsvetenskap, juridik, ekonomi och journalistik som syftar till att stärka grundläggande demokratiska värden i form av tanke-, åsikts-, yttrande- och religionsfrihet och därigenom motverka sådana strömningar som undergräver dessa demokratiska värden och som bland annat kommer till uttryck i förföljelse av oliktänkande, våldshandlingar och rasism. Styrelsen får också på annat sätt främja ovan angivna ändamål.

Professuren

Under år 2015 innehades gästprofessuren av David Altman, professor i statsvetenskap vid Pontificia Universidad Católica de Chile. Hans forskningsintresse ligger främst i mekanismer för direktdemokrati. Han har under året hållit offentliga föreläsningar vid Göteborgs universitet.

Segerstedtsföreläsning

Årets Segerstedtföreläsning hölls den 14 april av professor Ulla Carlsson, innehavare av världens första Unesco-professur i yttrandefrihet, medieutveckling och internationell politik.

Hon talade över ämnet: ”Dessa förbaskade tidningar. Yttrandefrihet i en förändrad offentlighet”.

Stipendier

I samband med vårens skolavslutningar delade vi, i samarbete med Willinska Stiftelsen, ut stipendier till elever som gjort stora framsteg i att tillägna sig svenska språket – utan att ha det som sitt första språk. De skolor vi valde var Frölundaskolan, Hjällboskolan, Gårdstensskolan och Långmosseskolan. Urvalet av förtjänta elever sköts av respektive skolas personal. Intresset från elever och lärare är mycket stort. Stipendiaterna fick också biljetter till årets bokmässa. (Gåva från Bok & Bibliotek.)

Torgny Segerstedts Frihetspenna

Den 2 december utdelades för tjugonde gången Frihetspennan.  Journalisten Niklas Orrenius fick priset med motiveringen: ”Niklas Orrenius är sedan många år en journalistisk fyrbåk i samhällsmörkret. Han har avslöjat Skånepolisens romregister. Han har också med kärleksfull närvaro – och klinisk precision – fört oss närmare flyktingarna från krigets Syrien samt betalat ett högt personligt pris, när han med nyfikenhet försökt närma sig näthatarna. Hans gärning är en ständigt vibrerande påminnelse om pressfrihetens styrka och skörhet. Därför tilldelas han Torgny Segerstedts frihetspenna för 2015.”

I samband med prisutdelningen fick vi lyssna till ett anförande av mottagaren. Hans rubrik var: ”Åsiktsbubblorna. Om faran med nyheter som smeker de egna uppfattningarna medhårs.”.

Vid denna ceremoni utdelades också stipendier och diplom till fyra förtjänta uppsatsskrivare på C-nivå. Mottagare var: Johanna Lingaas Türk, Amanda Svensson, Fredrik Birkeland och Oscar Rosander.

Frihetstonen

Stiftelsen vill uppmärksamma musikens roll i både frihetskamp och i att befästa människors känsla av självbestämmande. Detta vill stiftelsen göra genom att dela ut ett pris, ”Frihetstonen”. Som motto antogs Elie Wiesels ”När musiken tystnar dör friheten”.

Utmärkelsen Frihetstonen, en skulptur av konstnären Pål Svensson, tilldelades år 2015 artisten Laleh. Motiveringen löd: ”Laleh får 2015 års Frihetston för att hon med sin unika röst talar till flera generationer men också för att hon är en lysande representant för fritt tänkande och frispråkiga människor med en självklar känsla för rättvisa. Hennes musik är både fri och befriande, den träffar åhöraren i hjärtat och väcker tanken.”

Styrelse

Ordförande

Mikael Romanus

Vice ordförande

Monica Påhlsson

Ordinarie ledamöter

Ulla Berglindh, Erik Blix, Anders Franck, Anders Johnson, Helena Lindholm, Maria Sköld och Sara Stendahl.

Suppleanter

Aaron Israelson, Birgitta Skarin Frykman och Daniel Poohl (fr o m 2015-10-05).

Sammanträden under året

Styrelsen har under året haft fem sammanträden.