Förvaltningsberättelse 2014

Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne bildades den 11 april 1996 efter ett upprop i oktober 1995.

Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att främja tvärvetenskaplig forskning inom bl a samhällsvetenskap, juridik, ekonomi och journalistik som syftar till att stärka grundläggande demokratiska värden i form av tanke-, åsikts-, yttrande- och religionsfrihet och därigenom motverka sådana strömningar som undergräver dessa demokratiska värden och som bl a kommer till uttryck i förföljelse av oliktänkande, våldshandlingar och rasism. Styrelsen får också på annat sätt främja ovan angivna ändamål.

Professuren

Under vårterminen 2014 innehades gästprofessuren av den framstående tyske sociologen Hans Joas. Han var verksam vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Hans forskning kretsar kring frågor som rör amerikansk pragmatism och antropologi, handlingsfilosofi, krig, mänskliga rättigheter och religion. Vid sidan av sin egen forskning var Hans Joas en resurs för övriga forskare vid universitetet. Han höll flera offentliga föreläsningar.

Segerstedtsföreläsning

Årets Segerstedtföreläsning hölls den 8 april av historikern och vetenskapsjournalisten Henrik Arnstad. Han talade över ämnet: ”Den nya fascismen och hotet mot yttrandefriheten och demokratin”. (Föredraget finns i skrift nr 18).

Stipendier

I samband med vårens skolavslutningar delade vi, i samarbete med Willinska Stiftelsen, ut stipendier till elever som gjort stora framsteg i att tillägna sig svenska språket – utan att ha det som sitt första språk. De skolor vi valde var: Burgårdens utbildningscentrum, Frölundaskolan, Hjällboskolan, Gårdstensskolan och Långmosseskolan Urvalet av förtjänta elever sköts av respektive skolas personal. Intresset från elever och lärare är mycket stort. Stipendiaterna fick också biljetter till årets bokmässa. (Gåva från Bok & Bibliotek).

Segerstedtseminarium

I oktober anordnade vi tillsammans med Norges Torgny Segerstedts Minnesfond ett seminarium på temat: Migration och främlingsfientlighet. Från vartdera landet deltog tre inledare .(Deras föreläsningar kommer att finnas i skrift nr 19).

Torgny Segerstedts Frihetspenna

Den 18 november utdelades Frihetspennan för nittonde gången. Mottagare var Lena Sundström. Motiveringen löd: ”Lena Sundström har som journalist verkat i flera medier. Hennes fokus är dock ständigt detsamma: med säker stil, skarp precision och väldokumenterad dramaturgi ljussätter hon myndighetsövergrepp, främlingsfientlighet och politisk dubbelmoral.” I samband med prisutdelningen fick vi lyssna till ett anförande av mottagaren. Hennes rubrik var: ”När det otänkbara blir det tänkbara. Vilka blir vi då?” (Föreläsningen kommer att finnas i skrift nr 19). En bejublad och mycket välbesökt föreläsning.

Frihetstonen

Stiftelsen vill uppmärksamma musikens roll i både frihetskamp och i att befästa människors känsla av självbestämmande. Detta vill stiftelsen göra genom att dela ut ett pris, ”Frihetstonen”. Som motto antogs Elie Wiesels ”När musiken tystnar dör friheten”. Utmärkelsen Frihetstonen, en skulptur av konstnären Pål Svensson, tilldelades år 2014 sångaren och musikern Rickard Söderberg. Motiveringen löd: ”Rickard Söderberg skapar med sin röst konst på högsta nivå, men han använder också sin starka stämma för att stå upp mot orättvisor och kämpa för allas rätt att höras och synas i samhället, oavsett politisk, religiös eller etnisk bakgrund, kön eller sexuell läggning. Rickard Söderbergs röst ger ett färgrikare Sverige.”

Styrelse

Ordförande

Mikael Romanus

Vice ordförande

Monica Påhlsson

Ordinarie ledamöter

Ulla Berglindh, Erik Blix, Anders Franck, Anders Johnson, Helena Lindholm Schultz, Maria Sköld och Sara Stendahl

Suppleanter

Aaron Israelson och Birgitta Skarin Frykman

Sammanträden under året

Styrelsen har under året haft fem sammanträden.

Stiftelsens adress

C/o ordförande Mikael Romanus, Tegnérsgatan 9 B, SE-412 52 Göteborg Tfn 031-40 60 43 eller 0706-60 40 48

Förvaltare Maj-Britt Anckar, Nonnensgatan 5 B, SE 412 72 Göteborg Tfn 0707-75 79 12, e-post: anckar@bredband.net

Hemsida: www.torgnysegerstedt.se

Stiftelsens bankgiro är 5988-6416