Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne bildades den 11 april, efter ett upprop i oktober 1995.


Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att främja tvärvetenskaplig forskning inom bland annat samhällsvetenskap, juridik, ekonomi och journalistik som syftar till att stärka grundläggande demokratiska värden i form av tanke-, åsikts-, yttrande- och religionsfrihet och därigenom motverka sådana strömningar som undergräver dessa demokratiska värden och som bland annat kommer till uttryck i förföljelse av oliktänkande, våldshandlingar och rasism. Styrelsen får också på annat sätt främja ovan angivna ändamål.


Verksamhet

* Professur

Sedan 2003 finns det vid Göteborgs universitet en professur i Torgny Segerstedts namn, finansierad av Stiftelsen. Tjänsten innehas av en gästprofessor inom ett område som ligger nära stiftelsens syfte.

* Frihetspennan

Allt sedan starten delar stiftelsen varje år ut sin utmärkelse Frihetspennan till en publicist som verkar i Torgny Segerstedts anda. En lista på mottagare finns här.

* Föreläsningar

Åtminstone två föreläsningar om året arrangeras. Förutom i samband med utdelningen av Frihetspennan hålls varje år en Segerstedtföreläsning, vanligen i april.

* Skolstipendier

Stiftelsen och Vänföreningen delar varje år ut stipendier till skolungdomar som gjort stora framsteg i svenska språket, utan att ha det som modersmål. Det är ett samarbete med Willinska stiftelsen och enskilda skolor i Göteborg.

* Uppsatsstipendier på C- och D-nivå

Stiftelsen lyfter fram och belönar betydelsefulla akademiska uppsatser på C- och D-nivå, i ämnen som ligger nära Stiftelsens verksamhet. Läs mer här om att söka uppsatsstipendium.

* Frihetstonen

”När musiken tystnar dör friheten” skrev författaren och Nobelpristagaren Elie Wiesel. För att uppmärksamma musikens roll både i frihetskamp och i att befästa människors känsla av självbestämmande delar Stiftelsen ut priset Frihetstonen.


Styrelse

Anna Skarhed, ordförande
Ulla Berglindh, vice ordförande

Ordinarie ledamöter: Erik Blix,  Lars Bäckström, Stefan Eklund, Anders Franck,  Fredrika Lagergren Wahlin, Maria Sköld, Sara Stendahl

Suppleanter: Sarah Britz, Monica Håkansson och Jesper Strömbäck

Förvaltare: Christina Bergman


Stadgar

Här kan du läsa Stiftelsens stadgar.


Förvaltningsberättelse

2016 års förvaltningsberättelse.

2015 års förvaltningsberättelse.

2014 års förvaltningsberättelse.