Frihetspennan till Hédi Fried

Författaren, psykologen och debattören Hédi Fried tilldelades Frihetspennan 2019 för att hon tidigt vågade bryta tystnaden om Förintelsen och sedan envist fortsatt ställa obekväma men viktiga frågor.

Den 95 år fyllda Hédi Fried hade med ålderns rätt inte möjlighet att själv resa till Göteborg för att delta vid den högtidliga prisceremoni den 25 november. Men hon var ändå i högsta grad närvarande under kvällen.

Barnbarnet Samuel Fried fanns på plats på Göteborgs universitet för att ta emot Frihetspennan å hennes vägnar och han läste upp en hälsning från Hédi Fried:

”Segerstedt är ett av de första namnen jag kom i kontakt med när jag kom till Sverige sommaren 1945. Att jag 74 år senare skall föräras det pris som stiftades till Torgny Segerstedts ära har jag inte ens kunnat drömma om. Nu när det hände vill jag uttrycka min djupt kända tacksamhet till er alla som bidrog till att jag blev årets pristagare till detta prestigefyllda pris.”

Hédi Fried tilldelas Frihetspennan med motiveringen:

”Hédi Fried har gjort det till sin livsuppgift att värna det öppna samhället. I böcker, artiklar och föredrag har hon – för att vi ska förstå de psykologiska och samhälleliga processer som gör ondskan möjlig – oförtröttligt vittnat om Förintelsens våld och om den förrädiska vägen dit. Under senare år har hon också framträtt som en frispråkig och klarsynt debattör som uppmanar dagens ledare att se de farliga mönstren och agera i tid för att motverka samtidens våldsbejakande extremism. Hédi Fried tilldelas därför Stiftelsen Torgny Segerstedts frihetspenna 2019.”

Hédi Fried föddes 1924 i Sighet i nuvarande Rumänien. Efter att ha suttit i koncentrationsläger i Auschwitz och Belsen-Belsen kom hon 1945 med en av de vita bussarna till Sverige. Hon utbildade sig så småningom till psykolog och har bland annat arbetat med andra överlevare från Förintelsen och deras barn.

De fyra böckerna Skärvor av ett liv, Livet tillbaka, Ett tredje liv och Livets pendel har alla som utgångspunkter hennes egna både personliga och professionella erfarenheter.  De är försök att hålla minnet av Förintelsen levande och att hjälpa nya generationer att lära av historien.

Hédi Fried har också varit en flitig föreläsare och i den rollen framträtt inte minst i landets skolor. Hennes många möten med eleverna där inspirerade henne 2017 till Frågor jag fått om Förintelsen. Med Historien om Bodri debuterade hon tidigare i år som barnboksförfattare.

Prisceremonin den 25 november innehöll en film med Hédi Fried, uppläsning av hennes texter, musik och en föreläsning av Ingrid Lomfors. Läs ett referat av kvällen här.

Hela Ingrid Lomfors föreläsning hittar du här.

PRISTAGARNA:

2018 Gellert Tamas

Motivering: ”Gellert Tamas har i sin Sverigetrilogi – Lasermannen, De apatiska och Det svenska hatet – skrivit svensk samtidshistoria med udden riktad mot rasism och maktmissbruk. Med stor precision och stilistisk stringens låter han oss förstå drivkrafterna bakom de främlingsfientliga rörelser som har fått ett allt större inflytande på den svenska samhällsutvecklingen. Därför tilldelas Gellert Tamas Torgny Segerstedts frihetspenna för år 2018.”

2017 Elisabeth Åsbrink

Motivering: ”Elisabeth Åsbrink har med sina skickliga berättade och gestaltade facklitterära texter och i sin dramatik skapat en ekokammare där de europeiska efterkrigskonflikterna, vilkas konsekvenser vi ännu i dag kämpar med, ljuder genom tiden och där det djupt personliga blir allmängiltigt och angeläget för oss alla. Därför tilldelas Elisabeth Åsbrink Torgny Segerstedts frihetspenna för 2017.”


2016 Gabriel Byström

Motivering: ”Gabriel Byström har försvarat och förklarat kulturens och journalistikens roll i värnet av det fria ordet. Han har tidigt insett och med skärpa beskrivit och analyserat de nationalistiska och fascistiska strömningarna i Europa. Under sin tid som kulturchef på Göteborgs-Posten har han stått för en journalistik präglad av den saklighet och integritet som vinner respekt och som ger genklang i kultur- och samhällsdebatten. Därför tilldelas Gabriel Byström Torgny Segerstedts frihetspenna för år 2016.”


2015 Niklas Orrenius

Motivering: ”Niklas Orrenius är sedan många år en journalistisk fyrbåk i samhällsmörkret. Han har avslöjat Skånepolisens romregister. Han har också med kärleksfull närvaro – och klinisk precision – fört oss närmare flyktingarna från krigets Syrien samt betalat ett högst personligt pris när han med mild nyfikenhet försökt närma sig näthatarna. Hans gärning är en ständigt vibrerande påminnelse om pressfrihetens styrka och skörhet. Därför tilldelas han Torgny Segerstedts frihetspenna för 2015.”


2014 Lena Sundström

Motivering: ”Lena Sundström har som journalist verkat i flera medier. Hennes fokus är dock ständigt detsamma: med säker stil, skarp precision och väldokumenterad dramaturgi ljussätter hon myndighetsövergrepp, främllingsfientlighet och politisk dubbelmoral. Därför tilldelas Lena Sundström Torgny Segerstedts frihetspenna för år 2014.”


2013 Maciej Zaremba

Motivering: ”Maciej Zaremba tilldelas Torgny Segerstedts frihetspenna 2013 för att han belyser institutioner, traditioner och system som hotar den enskilda människans frihet och värdighet. Zaremba betraktar det svenska samhället genom kulturellt bifokala glasögon – svenska och polska – och skapar härmed en unik synvinkel i sina reportage. Han lyfter fram nya aspekter på folkhemmets värderingar, blottlägger strukturer inom svensk sjukvård, rättsväsen och utbildning och nagelfar attityder till EU:s arbetsmarknad, mångkultur, globalisering och skogen vi ärvde.”


2012 Dilsa Demirbag-Sten

Motivering:
”Dilsa Demirbag-Sten har i sin publicistiska gärning hängivet och rakryggat försvarat tryckfriheten och bekämpat rasism, religiös dogmatism, hedersrelaterat våld och kvinnoförtryck. Som verksamhetsansvarig i den ideella organisationen Berättarministeriet har hon inspirerat och uppmuntrat barns skrivande och därmed givit dem möjlighet till egna röster och berättelser.”


2011 Tom Alandh

Motivering: ”Varje människa har samma okränkbara värde. I dokumentär efter dokumentär har Tom Alandh visat detta genom att rikta strålkastarljuset mot fattig som rik, känd som okänd. Med stor uppmärksamhet och respekt har han lyssnat in och berättat om Martina och Jesper, Monica Zetterlund och Cornelis Vreeswijk och många, många andra svenska människoöden. Tom Alandh får Torgny Segerstedts frihetspenna 2011 för sin livslånga gärning för alla människors rätt att yttra sig och finnas till.”


2010 Åsne Seierstad

Motivering: ”Med en grundläggande och orubblig tro på tryck- och yttrandefrihet berättar Åsne Seierstad envist från svårtillgängliga länder som Tjetjenien, Serbien, Afghanistan och Irak. Oavsett om det är i tv, tidning eller bok hon rapporterar klappar hennes hjärta för dem som hotas av tystnad och intolerans. Hennes energi och nyfikenhet, kunskap och bildning gör hennes texter starka, angelägna och tidlösa. Därför får Åsne Seierstad Torgny Segerstedts frihetspenna 2010.”


2009 Randi Mossige-Norheim

Motivering: ”Randi Mossige-Norheim har i sina radiodokumentärer och reportage, framförallt i programmet Konflikt, med envis precision, tonsäker lyhördhet och respektfullt lyssnande visat en enastående förmåga att via enskilda människors livsberättelser belysa och förklara de stora skeendena på världsscenen.”


2008 Stig Fredrikson

Motivering: ”Stig Fredrikson får Frihetspennan 2008 för sitt arbete för demokrati och yttrandefrihet. Han är med sin stora erfarenhet, sina gedigna kunskaper och sin integritet en av Sveriges mest respekterade utrikeskommentatorer. Som ordförande i Publicistklubben har han lett arbetet med att skapa ett regelverk som skall värna såväl yttrandefrihet som god journalistik.”


2007 Stiftelsen Expo och Stieg Larsson

Motivering: ”Stiftelsen Expo får Frihetspennan 2007 för sitt arbete för demokrati och yttrandefrihet genom sin kamp mot alla rasistiska, högerextrema, antisemitiska och totalitära tendenser i samhället. Stiftelsen Expo har sedan den grundades 1995, trots upprepade allvarliga hot, fortsatt att studera och kartlägga antidemokratiska, högerextremistiska och rasistiska grupper.
Stiftelsens grundare Stieg Larsson och medarbetare har förutom tidskriften Expo också publicerat en rad böcker om hedersmord, svensk nazism och främlingsfientliga partier. Vikten av sådana insatser för att hindra och stoppa dessa antidemokratiska tendenser kan inte nog högt värderas.”


2006 Bo Strömstedt

Motivering: ”Bo Strömstedt får Frihetspennan 2006 för sin språkliga pregnans, sitt stora engagemang för yttrandefrihet och demokrati och för att han alltid varit kritiskt ifrågasättande. Detta parat med en intellektuell nyfikenhet och stora kunskaper inom vitt skilda områden har gjort Bo Strömstedt till en av våra främsta publicister.”


Extra Frihetspenna 2006:

Anna Politkovskaja Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne har beslutat att år 2006 dela ut en extra frihetspenna till den mördade journalisten Anna Politkovskaja med motiveringen: ”Journalisten Anna Politkovskaja kallades Rysslands modigaste journalist för sina berättelser om övergreppen i Tjetjenien. Hon hotades och hatades av de makthavande i Ryssland för sina skoningslösa avslöjanden om korruption och lögner. Det brutala mordet på henne upprör. Hennes kamp för yttrandefrihet och demokrati måste fortgå. Därför får Anna Politkovskaja 2006 postumt en extra Torgny Segerstedts Frihetspenna.”


2005 Cecilia Uddén

Motivering: ”Cecilia Uddén får priset för att hon som journalist är kritiskt ifrågasättande, vågar visa engagemang och har en intellektuell nyfikenhet grundad i kunskaper som ständigt uppdateras. Som utrikeskorrespondent i Mellanöstern och USA har hon engagerat och kunnigt förmedlat både stora nyheter och gett oss ökad förståelse om vardagslivet i konfliktområden. Hon vänder och vrider på relevanta åsikter om hur den demokratiska världen skall hantera terrorism, demokrati, reformer och klyftor mellan västvärlden och den muslimska världen.”


2004 Göran Rosenberg

Motivering: ”Göran Rosenberg tilldelas Torgny Segerstedts frihetspenna 2004 för sina viktiga bidrag i samhällsdebatten. Hans förmåga att belysa samhällsfenomen ur oväntade synvinklar bidrar till att öka förståelsen för den värld vi lever i. Med enastående skärpa har han analyserat allt från konflikten mellan israeler och palestinier till drivkrafter i den svenska välfärdsstaten. Gång på gång bjuder han sina läsare på en spännande intellektuell resa.”


2003 Eva Moberg

Motivering: ”Eva Moberg har under mer än fyra decennier i sin journalistik med sällsynt intensitet och skärpa, obekymrad om intellektuella och politiska modediktat, försvarat de mänskliga rättigheterna mot gamla och nya angripare. Särskilt starkt har hon engagerat sig för att förändra det manssamhälle som bär ett tungt ansvar för våld och krig i världen”.


2002 Cordelia Edvardson

Motivering: ”Cordelia Edvardson har i mer än 30 år skildrat terrorns förbannelse och krigets vansinne i Mellanöstern. Med sin bitska penna har hon klarsynt och kritiskt granskat händelser och ledare. Hennes strävan har alltid varit att skriva sanningen, även när den misshagar makthavare. För sin orädda journalistik får Cordelia Edvardson 2002 års Torgny Segerstedts Frihetspenna.


2001 Mehmed Uzun

Motivering: ”I exilens karga landskap har Mehmed Uzun fått ett nytt språk och en ny litteratur att växa. Hans mod och civilkurage att i Turkiet stå upp för det fria ordet och det kurdiska språket gör honom till en viktig symbolisk David mot en statlig Goliat. För Mehmed Uzuns banbrytande arbete med en nygammal berättartradition och för hans moraliska livsäventyr och obändiga tro på ordets kraft får han Torgny Segerstedts Frihetspenna 2001.”


2000 Åke Pettersson och Anders Brunkert

Motivering: ”Åke Pettersson och Anders Brunkert, redaktörer för programmet Vår Grundade Mening, har i ett par decennier med kunnig och allvarlig envetenhet värnat om public service, yttrande- och tryckfrihet. De har granskat granskarna och kritiskt debatterat riskerna med mediakoncentrationen i ett nationellt och internationellt perspektiv och därmed ridit spärr mot ensidighet, förytligande och infotainment. Därför tilldelas Åke Pettersson och Anders Brunkert Torgny Segerstedts Frihetspenna för 2000.”


1999 Anna Christensen

Motivering: ”Anna Christensen är på ett stillsamt och effektivt sätt modig och moralisk. Hon urskiljer orättvisans strukturer. Hon är en välformulerad ögonöppnare som klarsynt vägrar att dras med i det trendiga och politiskt korrekta. Hon står för rättvisa. Därför tilldelas Anna Christensen Torgny Segerstedts Frihetspenna för 1999.”


1998 Arne Ruth

Motivering: ”Arne Ruth har under ett kvarts sekel utfört en publicistisk gärning av ovanliga mått. Ständigt har han hävdat medias ansvar för yttrandefrihet, demokrati och vikten av ett mångfacetterat offentligt samtal. Han har under sin långa gärning som publicist visat ett levande intresse för sina medmänniskor och särskilt för förföljda och andra vilka tagit risker för de demokratiska värdena och för individens frihet. Därför tilldelas Arne Ruth Torgny Segerstedts Frihetspenna för 1998.”


1997 Astrid Lindgren

Motivering: ”Astrid Lindgren har som ingen annan lärt all världens barn att tänka fritt och självständigt, att i skratt och lek, med stort allvar och med fantasins hjälp, trotsa fördomar och visa kommande generationer vägen till en tolerantare värld. Därför belönas Astrid Lindgren med Torgny Segerstedts Frihetspenna 1997.”


1996 Jesús Alcalá

Motivering: ”Jesús Alcalá har med lidelse och uthållighet fört frihetens, demokratins och rättssäkerhetens talan mot intolerans, främlingsfientlighet och byråkratiskt godtycke. Därför belönas Jesús Alcalá med Torgny Segerstedts Frihetspenna 1996.”