Håll utkik efter våra föreläsningar

För att bilda opinion och sprida kunskap om demokrati och mänskliga rättigheter bjuder Stiftelsen återkommande in till tal och föreläsningar.  Exempelvis hålls varje år Torgny Segerstedtföreläsningen i ungefärlig anslutning till Segerstedts dödsdag den 31 mars.  

2019 års föreläsare var professor Johan Lagerkvist, som diskuterade hot mot demokrati och mänskliga rättigheter när diktaturer som den kinesiska får en allt starkare ställning i världssamfundet.

Johan Lagerkvist är professor i Kinas språk och kultur vid Stockholms universitet. Han forskar bland annat om kinesisk inrikespolitik, särskilt kraftfältet medier, internet och ideologi. Dessutom har han bland annat skrivit boken Tiananmen Redux, om hur massakern vid Himmelska fridens torg påverkade den kinesiska demokratisynen. Han anlitas ofta som expert i svenska medier, bland annat skriver han regelbundet i Svenska Dagbladet. Johan Lagerkvist följer också noga Kinas växande roll i världen och hur landet bidrar till att världen börjat röra sig i allt mer auktoritär riktning.

Även Vänföreningens årsmöte i maj inleds med en spännande inbjuden gäst.  2019 gästades mötet av poeten och akademiledamoten Jila Mossaed.  Året innan föreläste Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman om hur vi kan inspireras av Torgny Segerstedt när det gäller att värna demokratin. Talet publicerades också i DN.  Andra talare har varit journalisten och författaren Anders Rydell och författaren Majgull Axelsson.

Torgny Segerstedt-föreläsare:

2019 – professor Johan Lagerkvist

2018 – landshövding Anders Danielsson (läs mer här)

2017 – utrikesminister Margot Wallström (läs mer här)

2016 –  journalisten och författaren Anders Johnson

2015 – professor Ulla Carlsson

2014 – journalisten och författaren Henrik Arnstad

2013 – EU-kommissionären Cecilia Malmström

2012 – Olle Wästberg (bland annat samordnare för regeringens Raoul Wallenberg-år)

2011 – stiftelsedirektören Erik Rudeng

2010 – juristen och riksdagsledamoten Walburga Habsburg Douglas

2009 – professor Sture Linnér

2008 – författaren Ola Larsmo

2007 – inställd

2006 – författaren Kenne Fant

2005 – diplomaten och författaren Ingmar Karlsson

2004 – inställd

2003 – diplomaten Jan Eliasson

2002 – domprost Lennart Koskinen

2001 – vicepresidenten i Europadomstolen Elisabeth Palm

2000 – universitetsadjunkt Eva Stohlander Axelsson

1999 – allmänhetens pressombudsman Pär-Arne Jigenius

1998 – professor Bo Rothstein

1997 – fil. dr Ingrid Lomfors