Håll utkik efter våra föreläsningar

För att bilda opinion och sprida kunskap om demokrati och mänskliga rättigheter bjuder Stiftelsen återkommande in till tal och föreläsningar.  Exempelvis hålls varje år Torgny Segerstedtföreläsningen i ungefärlig anslutning till Segerstedts dödsdag den 31 mars.  2018 års föreläsare var Anders Danielsson, Västra Götalands landshövding. Han talade på temat ”Att värna friheten och öppenheten i en tid av växande extremism” – läs mer här.

Även Vänföreningens årsmöte i maj inleds med en spännande inbjuden gäst.  2018 var det Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman som föreläste om hur vi kan inspireras av Torgny Segerstedt när det gäller att värna demokratin. Talet publicerades också i DN.  Andra talare har varit journalisten och författaren Anders Rydell och författaren Majgull Axelsson.

Torgny Segerstedt-föreläsare:

2017 – utrikesminister Margot Wallström (läs mer här)

2016 –  journalisten och författaren Anders Johnson

2015 – professor Ulla Carlsson

2014 – journalisten och författaren Henrik Arnstad

2013 – EU-kommissionären Cecilia Malmström

2012 – Olle Wästberg (bland annat samordnare för regeringens Raoul Wallenberg-år)

2011 – stiftelsedirektören Erik Rudeng

2010 – juristen och riksdagsledamoten Walburga Habsburg Douglas

2009 – professor Sture Linnér

2008 – författaren Ola Larsmo

2007 – inställd

2006 – författaren Kenne Fant

2005 – diplomaten och författaren Ingmar Karlsson

2004 – inställd

2003 – diplomaten Jan Eliasson

2002 – domprost Lennart Koskinen

2001 – vicepresidenten i Europadomstolen Elisabeth Palm

2000 – universitetsadjunkt Eva Stohlander Axelsson

1999 – allmänhetens pressombudsman Pär-Arne Jigenius

1998 – professor Bo Rothstein

1997 – fil. dr Ingrid Lomfors