Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne har beslutat att i år tilldela författaren och psykologen Hédi Fried utmärkelsen Torgny Segerstedts frihetspenna. Priset delas ut måndagen den 25 november klockan 18.00 i Torgny Segerstedtsalen på Göteborgs universitet. Arrangemanget är offentligt men kräver föranmälan.

Hédi Fried föddes 1924 i Sighet i nuvarande Rumänien. Efter att ha suttit i koncentrationsläger i Auschwitz och Bergen-Belsen kom hon 1945 till Sverige med en av de vita bussarna, en evakueringsaktion ledd av Folke Bernadotte. I Sverige utbildade Hédi Fried sig så småningom till psykolog och har bland annat arbetat med andra överlevande från Förintelsen och deras barn.

De fyra böckerna Skärvor av ett liv, Livet tillbaka, Ett tredje liv och Livets pendel har alla som utgångspunkt hennes egna både personliga och professionella erfarenheter. Hon vill öka förståelsen för hur det är att försöka leva vidare efter ett trauma, en erfarenhet som delas av många flyktingar men som andra kan ha svårt att ta till sig.

Ett annat återkommande tema i Hédi Frieds författarskap är hur människans förmåga till anpassning bidrog till att Förintelsen blev möjlig – det sker en gradvis tillvänjning, människors vaksamhet och medkänsla trubbas av. Få tror att det onda kan drabba just dem. ”Vi lever ett lugnt liv, dagarna lunkar på, vi märket inget, förändringen sker steg för steg tills bilden plötsligt står klar och vi undrar: hur har detta kunnat hända? Livet lär oss att allt kan förändras på ett ögonblick, och man vet aldrig i förväg om förändringen leder till något bättre eller sämre”, skriver hon i boken Frågor jag fått om Förintelsen.

Hédi Fried vill bidra till att minnet av Förintelsen hålls levande så att nya generationer kan lära av historien. ”Om ungdomarna inte känner till sanningen, hur ska de då kunna värja sig för lögnen?”, som hon formulerar det i Ett tredje liv.

Den inställningen har även gjort henne till en flitig folkbildare och föreläsare i skolor, där hon alltid uppmanat eleverna att ställa raka frågor. År 2017 gav hon ut boken Frågor jag fått om Förintelsen som bygger på samtal med ungdomar och som kommit att spela en viktig roll i skolundervisningen.

Tidigare i år debuterade Hédi Fried som barnboksförfattare. I Historien om Bodri  får yngre läsare möta en flicka som älskar sin hund men hotas av en ond man som heter Adolf Hitler.

Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne har delat ut priset Frihetspennan varje år sedan 1996 till publicister som verkar i Segerstedts anda. Årets prisutdelning sker måndag den 25 november klockan 18. Platsen är Torgny Segerstedtsalen i Göteborgs universitets huvudbyggnad vid Vasaparken i Göteborg. Evenemanget är offentligt men kräver föranmälan, senast 21 november klockan 18. Anmäl dig här.

Eftersom pristagaren inte själv har möjlighet att närvara kommer pennan att mottagas av hennes barnbarn Samuel Fried. Överintendent Ingrid Lomfors från Forum för levande historia kommer att berätta om Hédi Fried och hennes gärning.

Så här säger Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne i sin motivering:

Hédi Fried har gjort det till sin livsuppgift att värna det öppna samhället. I böcker, artiklar och föredrag har hon – för att vi ska förstå de psykologiska och samhälleliga processer som gör ondskan möjlig – oförtröttligt vittnat om Förintelsens våld och om den förrädiska vägen dit. Under senare år har hon också framträtt som en frispråkig och klarsynt debattör som uppmanar dagens ledare att se de farliga mönstren och agera i tid för att motverka samtidens våldsbejakande extremism. Hédi Fried tilldelas därför Stiftelsen Torgny Segerstedts frihetspenna 2019.

Hédi Fried sommarpratade i Sveriges Radio 2015, lyssna gärna här. Hon har också uppmärksammats för att ha bjudit in svenska partiledare till sitt hem, vilket bland annat skildras i den här artikeln i Dagens Nyheter. Hennes budskap till politikerna var glasklart: Ni måste skynda er att agera – demokratin är i fara.