Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne har fått en ny styrelseledamot, Fredrika Lagergren Wahlin. Hon efterträder Mattias Goksör som Göteborgs universitets representant i styrelsen. Fredrika Lagergren Wahlin är vicerektor för samverkan och kommer från Institutionen för tillämpad informationsteknologi.

Styrelsen för Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne har fått tre nya ledamöter: professor Mats Andrén, kommunikatören Jenny Jernberg och rektor Hamid Zafar.

Mats Andrén är professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet, Jenny Jernberg kommunikatör och skribent med lång erfarenhet av arbete inom kultur- och mediaområdet och Hamid Zafar rektor på Sjumilaskolan i Göteborg.

Jenny Jernberg Bild: Camilla Simonsson

– Att få arbeta för Stiftelsens ändamål och verka i Torgny Segerstedts anda känns oerhört angeläget, särskilt i dagens samhällsklimat, säger Jenny Jernberg.

Hamid Zafar betonar att skolan har ett oerhört viktigt uppdrag att förmedla demokratiska värderingar och att Torgny Segerstedt är en god inspirationskälla:

– Mänskliga fri- och rättigheter är något vi tar för givet men de senaste åren har det blivit uppenbart att reaktionära krafter inte bara är något som är förpassat till historieböckerna. De finns idag i vår närhet och de använder yttrandefriheten för att tysta andras röst. För att förebygga det spelar lärarna en avgörande roll. Av historien kan lärarna också hitta goda förebilder. Exempelvis personer som Torgny Segerstedt, som vågade stå upp för det fria ordet mot alla odds, säger Hamid Zafar.

Styrelsen för Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne består i övrigt av Elisabet Litsmark Nordenstam (ordförande), Maj-Britt Anckar, Anette Carlsson, Thomas Erhag, Gunilla Ivarsson, Bernt Kjellander och Kristian Wedel.

Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne arbetar för att ”främja tvärvetenskaplig forskning med syfte att stärka grundläggande demokratiska värden såsom tanke-, åsikts-, yttrande- och religionsfrihet. Stiftelsens strävan är att därigenom motverka sådana strömningar som undergräver dessa demokratiska värden och som bland annat kommer till uttryck i förföljelse av oliktänkande, våldshandlingar och rasism”.

Hamid Zafar

Mats Andrén