Det finns mycket att läsa om och av Torgny Segerstedt. Under rubriken Läs Segerstedt har vi listat böcker och artiklar som Torgny Segerstedt själv skrev. Böckerna går fortfarande att hitta på bibliotek och i antikvariat.

Torgny Segerstedts texter är väl värda att läsa av många skäl. De ger ett perspektiv vi annars inte är så vana vid, eftersom många artiklar är skrivna mitt i ett historiskt förlopp som är känt för eftervärlden men där samtiden inte kunde veta hur det skulle sluta. Storheten hos Torgny Segerstedt ligger i hans förmåga att tidigt se klart och sedan konsekvent försvara principer om demokrati och ansvar, trots det växande hotet från Nazi-Tyskland och dess hantlangare. Många av hans resonemang kring demokrati, förtryck och yttrandefrihet är lika relevanta i vår tid. Dessutom är de ofta briljant skrivna.

Den komplexe och inflytelserike Segerstedt har också lockat många att skriva om honom. Biografier och artiklar om Torgny Segerstedt finns samlade under Läs om Segerstedt.

För den som vill fördjupa sig ytterligare i frågor om demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter ger vi tips både på Viktiga faktaböcker och på skönlitteratur, som samlats under rubriken Fler bra böcker.

Dessutom utkommer Stiftelsen varje år med en årsskrift, Vilja frihet – motstå våldet, där namnkunniga skribenter tar sig an aktuella frågor med koppling till yttrandefrihet och demokrati. Läs mer om den här.