IDAG-artiklar av Torgny Segerstedt

”Herr Hitler är en förolämpning” (GHT 3 februari 1933).

”Komik och allvar” (GHT 8 februari 1933).

”Obetald reklam” (GHT 3 maj 1933).

”Dessa förbaskade tidningar” (GHT 13 december 1939).

”Den 9 april 1940” (GHT 10 april 1940).

”Nu äro blåsipporna komna” (GHT 24 april 1940).

”De fria fåglarna” (GHT 9 oktober 1940).

Andra artiklar av Torgny Segerstedt

”Ekguden i Dodona”. Lunds Universitets Årsskrift (1906)
”Den heliga eken”. Ymer (1906)
”Mynts användning i dödskulten”. Lunds Universitets Årsskrift (1907)
”Les asuras dans la religion védique”. Revue de l’histoire des religions (1908)
”Skuggan och livet i folktron”. Le Monde Oriental (1909)
”Buddhistiska paralleller till evangelierna”. Kristendomen och vår tid (1909)
”Einiges über religiöse Begriffsbildung”. Religion und Geisteskultur (1910)
”Själavandringslärans ursprung”. Le Monde Oriental (1910)
”Ausserbiblische Religionsgeschichte”. Theologisches Jahresbericht (1908-10)
”Religionshistoria och teologi”. Kristendomen och vår tid (1911)
”Nordiska vapengudar”. Skrifter tillägnade Pehr Eklund (1911)
”Søren Kierkegaard”. Kristendomen och vår tid (1913)

Böcker av Torgny Segerstedt

Till frågan om polyteismens uppkomst. (1903)
Det religiösa sanningsproblemet. (1912)
Gammal och ny religiositet. (1915)
Demokrati och diktatur. (1933)
Händelser och människor. (1926)
Ur spalterna. (1933)
I dag. (1945)
Mänskligt. (1948)
När stormen klarar sikten. Artiklar 1933-45. (1980)