Böcker av Torgny Segerstedt

Till frågan om polyteismens uppkomst. (1903)
Det religiösa sanningsproblemet. (1912)
Gammal och ny religiositet. (1915)
Demokrati och diktatur. (1933)
Händelser och människor. (1926)
Ur spalterna. (1933)
I dag. (1945)
Mänskligt. (1948)
När stormen klarar sikten. Artiklar 1933-45. (1980)

Artiklar av Torgny Segerstedt

”Ekguden i Dodona”. Lunds Universitets Årsskrift (1906)
”Den heliga eken”. Ymer (1906)
”Mynts användning i dödskulten”. Lunds Universitets Årsskrift (1907)
”Les asuras dans la religion védique”. Revue de l’histoire des religions (1908)
”Skuggan och livet i folktron”. Le Monde Oriental (1909)
”Buddhistiska paralleller till evangelierna”. Kristendomen och vår tid (1909)
”Einiges über religiöse Begriffsbildung”. Religion und Geisteskultur (1910)
”Själavandringslärans ursprung”. Le Monde Oriental (1910)
”Ausserbiblische Religionsgeschichte”. Theologisches Jahresbericht (1908-10)
”Religionshistoria och teologi”. Kristendomen och vår tid (1911)
”Nordiska vapengudar”. Skrifter tillägnade Pehr Eklund (1911)
”Søren Kierkegaard”. Kristendomen och vår tid (1913)