Riskerar demokratin att gå under? Kan länder som Kina lyckas med projektet att undergräva respekten för mänskliga rättigheter? Sådana frågor står i fokus den 1 april när professor Johan Lagerkvist håller årets Segerstedtföreläsning.

Bild: Juliana Wiklund

Johan Lagerkvist är  professor i Kinas språk och kultur vid Stockholms universitet där han bland annat forskar om kinesisk inrikespolitik, särskilt kraftfältet medier, internet och ideologi. Han har även beskrivit Kinas demokratiutveckling i boken Tiananmen Redux, om hur massakern vid Himmelska fridens torg påverkade den kinesiska demokratisynen. Johan Lagerkvist anlitas ofta som expert i svenska medier, bland annat skriver han regelbundet i Svenska Dagbladet.

Johan Lagerkvist följer också noga Kinas internationella inflytande och hur landet bidrar till att världen börjat röra sig i allt mer auktoritär riktning.

Så här beskriver han själv temat för årets Segerstedtföreläsning:

”Idag är frågan om Kinas makt och frammarsch i världen oerhört angelägen för alla länder och samhällen. Kina går starkt framåt på viktiga områden: ekonomi och handel, internationella relationer och diplomati, teknikutveckling, säkerhetspolitik och påverkansoperationer. Beroendet av Kina fortsätter därför att öka.

På ett område – situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratisering i både Kina och omvärlden – går dock trenden bakåt. Enligt många studier har de mänskliga rättigheterna utarmats över tid. I denna föreläsning diskuterar jag utifrån utvecklingen under de senaste tre decennierna hur denna situation har uppkommit.  Vilka är skyldiga till att världen idag befinner sig i detta olyckliga läge? Är det naiva och godtrogna västerländska demokratiers fel? Eller beror det på hur skickliga auktoritära länder i öst har manövrerat? Finns det någon möjlighet att vända den bakåtgående trenden för de universella mänskliga rättigheterna? Går det att finna något realistiskt och effektivt sätt att försvara och stärka dem?”

Föreläsningen är avgiftsfri och öppen för allmänheten. Den äger rum den 1 april kl 17.30 i Torgny Segerstedtsalen i  Göteborgs universitets huvudbyggnad i Vasaparken i Göteborg.