Fortbildningsdagen ”Att erövra demokratin i vår tid” med lärare på olika nivåer som målgrupp genomfördes för andra gången den 31 oktober. Även i år med gott resultat och med betydligt fler deltagare än förra året.

Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne var medorganisatör till fortbildningsdagen som ägde rum i Göteborg. Övriga arrangörer var huvudorganisatören Den Globala Skolan/Universitets- och högskolerådet, i samarbete med Segerstedtinstitutet vid Göteborgs Universitet, Lärarnas Riksförbund och Göteborgs Stad.

Även i år innehöll dagen en kombination av föreläsningar och workshops. Tanken med det upplägget är att de deltagande lärarna ska få både kunskapspåfyllning och konkreta handfasta redskap att använda i klassrummet.

Christer Mattsson från Segerstedtinstitutet talade i sin föreläsning bland annat om behovet av ett ”lärarlyft” i demokratifrågor. Han menade att lärare gärna lägger över det pedagogiska uppdraget när det gäller ämnen som demokrati och våldsbejakande extremism på civilsamhällets organisationer, till exempel stiftelsen Expo.

– Tror vi att det ansvaret ska ligga på skolan bör denna också få resurser för att kunna genomföra detta. Då räcker det inte med ordrika kommunala handlingsplaner, sa Christer Mattsson.

Göran Larsson, professor i religionshistoria talade liksom förra året om hur globala konflikter blir lokala frågor, och att mycket bottnar i okunskap om olika religioner. Han menade också att många som kommer till Sverige som öppet religiösa ofta har det jobbigt. Det kan vara svårt att vara öppet religiös i Sverige som nyanländ, det bryter mot den existerande sekulära normen.

Elisabeth Åsbrink, journalist och författare, talade utifrån två av sina böcker, ”1947” och ”Och i Wienerwald står träden kvar”. Åsbrink, som också är 2017 års mottagare av Torgny Segerstedtstiftelsens Frihetspenna, leddes i sin research för Wienerwaldboken till den svenske nazistledaren Per Engdahl och IKEA-grundaren Ingvar Kamprad. Hon återger hur den unge Kamprad blir bästa vän med bokens huvudperson, den judiske flyktingpojken Otto Ullman, men också hur Kamprad vid den tiden hyser sympatier för nazismen. Det var också i en TV-intervju med Elisabeth Åsbrink som Kamprad 2010 sa att han ”kommer att vidhålla till sin död att Engdahl var en stor man”. Det uttalandet väckte negativ uppmärksamhet även internationellt, och som ett motdrag donerade IKEA mer än 60 miljoner USD till FN:s flyktingorgan UNHCR.

Elisabeth Åsbrink beskrev också Sverigedemokraternas rötter som kan spåras till BSS (Bevara Sverige svenskt), där många av grundarna hade kopplingar till nazism och fascism. Denna bakgrund hos SD skiljer dem från de högerradikala partierna i Danmark och Norge som Elisabeth Åsbrink betecknade som rena missnöjespartier.

Under dagen hölls också tre mer handfasta workshop-övningar. Jonathan Leman från Expo behandlade extremhögerns pågående propagandamaskineri och gick igenom de symboler som används i den världen. Johan Lilly Nyberg, undervisningsråd vid Skolverket, pratade om hur lärare kan använda Europarådets nu översatta material ”Att undervisa om kontroversiella frågor”. Dessutom ledde Helena Hermansson, Åsa Ohlsson och Mathias Ewaldsson från Toleransprojektet i Borlänge övningar kring hur vi identifierar ”svenskhet”.

I år deltog 80 lärare i fortbildningsdagen som hölls i Konferenscentrum Wallenberg på Medicinareberget i Göteborg. Vänföreningen bidrog med arbetsinsatser och presentation av den egna verksamheten, inklusive utdelning av böcker och skrifter. Nu ska dagen utvärderas, men det är sannolikt att den återkommer 2018.

 

Text och Foto:

Gunilla Ivarsson och Anette Carlsson, Vänföreningens representanter i arbetet med Fortbildningsdagen.