Professor Johan Lagerkvist föreläser om ”Kina och utarmningen av mänskliga rättigheter i vår tid – ett projekt dömt att misslyckas?” Alla välkomna!