Omi Söderblom föreläser om vänskapen mellan Nathan Söderblom och Torgny Segerstedt.