Med universitetslektor Mathias A. Färdigh och Stefan Eklund, chefredaktör på Borås Tidning.