Torgny Segerstedtstiftelsen är en av arrangörerna bakom denna yttrandefrihetskonferens, där bland andra Stefan Eklund medverkar.