Izabela Dahl föreläser om Ingrid Segerstedt Wiberg under rubriken ”Att göra skillnad. Ingrid Segerstedt Wiberg och hennes insatser för statslösa flyktingar under andra världskriget”. Dessutom finns årets Segerstedtskrift att hämta i Göteborgs universitets monter B 07:74.