Har du just skrivit en C- eller D-uppsats om ett ämne i Torgny Segerstedts anda? Då har du chansen att söka ett stipendium på 3000 kronor. Läs mer här om hur du gör.

Den 1 september är sista dagen för att söka stipendium från Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne. Vi delar ut tre stipendier för att belöna intressanta uppsatser inom ämnen som ligger nära Torgny Segerstedts gärning, till exempel demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, religionsfrihet och civilkurage.

Uppsatserna som kan komma ifråga kan vara skrivna inom flera olika vetenskapsområden och ska ha lämnats in innevarande läsår till ett svenskt universitet.

Bedömningen görs av en jury bestående av docent Marianne Molander-Beyer, universitetslektor Ulla Berglindh och fil.lic. Anette Carlsson.

Utdelningen av stipendiet sker i november på Göteborgs universitet, i samband med den högtidliga prisceremonin för Frihetspennan, då stipendiaterna ges tillfälle att kort presentera sina uppsatser.

Skicka din uppsats senast den 1 september till Ulla Berglindh, som också kan svara på frågor ulla.berglindh@ped.gu.se

Tidigare belönade uppsatser

2017

”Eurafrican Geopolitics? A Qualitative Textual Analysis of the French Geopolitical Construction of Africa in the Post-Cold War Period” av Samuel Horgby, statsvetarstudent vid Göteborgs universitet.

 ”Teologiska perspektiv på ekonomisk globalisering – en jämförande analys av två teologers syn på globalisering, liberal marknadsekonomi och kapitalism i förhållande till kristen etik” av Liv Nyman från institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet.

 ”Whose peace? A content of ideas of the underlying norms of democratic involvement in peacemaking – as improvers of circumstances for legitimate peace processes, or as complicating idealist norms” av Ludwig Prytz från institutionen Global Studies vid Göteborgs universitet.

Läs mer om pristagarna här.

2016

”Protest eller ideologi – vänsterpopulism och väljarbeteende i EU-parlamentsval” av Lisa Gastaldis, skriven inom ämnet Europakunskap vid Göteborgs universitet.

”Schmidbergers arv – om den unionsrättsliga konflikten mellan ekonomiska friheter och grundläggande rättigheter, konstitutionalism och det politiska” av Niclas Holmgren Persson, skriven inom ämnet Rättskunskap vid Göteborgs universitet.

”Good Governance Institutions and Economic Growth: Evidence from Sub-Saharan Africa” av Patrik Westraeus , skriven inom ämnet Utvecklingsstudier vid Göteborgs universitet.