Den 15 maj ska det tjatas om demokrati. I alla fall enligt rubriken till det anförande Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman kommer att hålla i samband med Vänföreningens årsmöte. Alla är välkomna att lyssna till en spännande föreläsning.

Björn Wiman har valt att tala över ämnet ”Här skall det tjatas! – om vikten av motstånd, förtvivlan och påstridighet i en tid då demokratin hotas”. Precis som i många av sina artiklar vill han varna för hur vi sakta vänjer oss vid en ny verklighet, där demokrati, mänskliga rättigheter och sanning inte längre är självklarheter för våra makthavare. Vi lever i en ny tid, som ställer nya krav på oss.

Föreläsningen börjar tisdagen den 15 maj klockan 17.30 i Torgny Segerstedtsalen i Göteborgs universitets gamla byggnad vid Vasaparken. Därefter hålls årsmötesförhandlingar.

Rubriken på Björn Wimans föreläsning anspelar på en känd Idag-artikel av Torgny Segerstedt från 1933:

“Här ska tjatas. Ja, just tjatas. För det behövs.

Folk gnäller och vrider händerna över den råhet och den tarvlighet, som väller fram allestädes. De äro förtvivlade över gaphalseriets segertåg genom världen. Vägen till inflytande heter skrän och skrävel. Det förfärar dem. Och upptäckten att massan är så lättlurad, att dess omdöme driver som maskrosens fjun för vinden, har tagit djupt på dem.

Fatta mod, go’ vänner! Se ni icke, att något stort håller på att ske. Idén håller mönstring med sina skaror. Så länge det var skick och bruk att hylla vett och humanitet, bekände alla dessa makter. Även de som som stodo innerligt främmande för dem hycklade respekt för tidens gudar. Man kom lättare fram i världen genom att sälla sig till denna skara. Man måste helt enkelt bete sig som alla andra.

Så kom ett vindkast och gav modet en ny inriktning. Allting har sin tid. Våldet fick sin. I dess spår gick råheten. Och så slog självhävdelsens timme för allt det platta och tarvliga, som dittills varit kuvat och hållet i tukt och Herrans förmaning. Det kände tillförsikt liva sin massa. Det gick till anfall mot det vett och den humanitet, som det hittills böjt sig för med inbitet hat.

Det är nyttigt och bra.”